عملكرد خوب روابط عمومي ها مي تواند پل ارتباطي قوي بين مديران و شهروندان باشد

عملكرد خوب روابط عمومي ها مي تواند پل ارتباطي قوي بين مديران و شهروندان باشد مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري البرز، برگزاري نشست هاي تخصصي با مديران، هماهنگي دوره هاي آموزشي و تلاش در ارتقاء جايگاه روابط عمومي مجموعه هاي ادارات استان البرز را از الزامات برنامه هاي پيش رو برشمرد و تاكيد كرد: عملكرد خوب روابط عمومي ها مي تواند پل ارتباطي قوي بين مديران و شهروندان باشد. به گزارش ايلنا، حسين رحمانيان، امروز به همراه اعضاي شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي اين استان در بازديد از هفتمين جشنواره لاله هاي كرج اظهار كرد: شاخص ترين هدف شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي هماهنگي و همكاري در مسائل مختلف توسعه اي اين استان است. اين مسئول با تاكيد بر اينكه با تشكيل شوراي روابط عمومي هاي استان زمينه براي ارتقاء بخش مهم ادارات و دستگاه هاي اجرايي فراهم شده است، افزود: چارچوب فعاليت روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي در اين شورا تبيين شده و روابط عمومي ها به عنوان بازوان اصلي اطلاع رساني در استان و شهرستان ها فعاليت مي كنند. مدير كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري البرز درباره اهميت جايگاه روابط عمومي ها در دستگاه هاي اجرايي تصريح كرد: روابط عمومي در حقيقت پل ارتباطي با افكار عمومي و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمايلات و عادت ها و سلايق متفاوت است. رحمانيان، برگزاري نشست هاي تخصصي با مديران، هماهنگي دوره هاي آموزشي و تلاش در ارتقاء جايگاه روابط عمومي مجموعه هاي ادارات استان البرز را از الزامات برنامه هاي پيش رو برشمرد و تاكيد كرد: عملكرد خوب روابط عمومي ها مي تواند پل ارتباطي قوي بين مديران و شهروندان باشد. وي با قدرداني از عملكرد اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري كرج عنوان كرد: فعاليت هاي مطلوبي از جمله برگزاري روز فرهنگي كرج، برگزاري جشنواره لاله ها، اطلاع رساني در بارندگي هاي اخير توسط شهرداري برگزار شده كه جاي تقدير و تشكر دارد. اين مسئول خاطرنشان كرد: روابط عمومي ها با ارتقاء نقش خود به نحو مطلوب مي توانند دريچه اي نو و تاثير گذار نسبت به هر دستگاهي در سطح كل بگشايند و در اين راستا روابط عمومي شهرداري كرج پيشتاز بوده است. رحمانيان از احيا و تقويت شوراي اطلاع رساني دولت در استانداري البرز خبر داد و گفت: مدتي است در اين زمينه حركت هايي شروع شده است كه نيازمند همراهي و همكاري تمام مسئولين روابط عمومي ادارات و نهادها هستيم. انتهاي پيام