انعكاس دستاوردها حاصل ارتباط دوسويه روابط عمومي و رسانه است

انعكاس دستاوردها حاصل ارتباط دوسويه روابط عمومي و رسانه است بيرجند - ايرنا - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خراسان جنوبي گفت: انعكاس درست، به موقع و كامل دستاوردهاي نظام و دولت، حاصل ارتباط دوسويه روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي با رسانه ها است. به گزارش روز جمعه روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي، ناصر خوش خبر در نشست ويدئو كنفرانسي با مديران روابط عمومي فرمانداري هاي استان افزود: روابط عمومي مي بايست از بستر رسانه براي انتقال اقدامات و عملكردها به درستي استفاده كند. وي تاكيد كرد: ارتباط منطقي و دلسوزانه روابط عمومي با رسانه هاي مختلف مي تواند زمينه ساز اين بستر باشد. معاون استاندار خراسان جنوبي با اشاره به اينكه وظيفه روابط عمومي انتقال آمار و اطلاعات درست است تصريح كرد: توقع بر اين است كه روابط عمومي ها به همان اندازه كه دولت در حوزه هاي مختلف اقتصادي، زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي ورود كرده و اقدامات قابل توجهي داشته است، همان اطلاعات به طور كامل در اختيار رسانه ها قرار گيرد. وي خروجي اقدامات روابط عمومي ها را تقويت اعتماد عمومي عنوان كرد و گفت: پاسخ درست، بي وقفه و كامل شما به مطالبات و ابهامات مردم مي تواند در تقويت اين اعتماد مؤثر باشد. خوش خبر حضور نيروهاي آموزش ديده و متخصص را از اركان توفيق روابط عمومي ها برشمرد و اظهار داشت: از آن جا كه مديران و كارشناسان روابط عمومي با آحاد جامعه در ارتباط هستند، چنانچه اين رابطه دوسويه و منطقي باشد، مردم، خود مبلغ عملكرد دستگاه و اقدامات دولت و نظام مي شوند. مديران روابط عمومي فرمانداري هاي استان در اين نشست از مسايل و مشكلات خود گفتند و برنامه هايي را كه براي تقويت جايگاه روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي شهرستان در برنامه داشته اند، تشريح كردند. استان خراسان جنوبي 11 شهرستان و فرمانداري دارد. برچسب ها - اعتماد اجتماعي - روز ارتباطات و روابط عمومي - تارنماهاي خبري - خراسان جنوبي