مدير كل روابط عمومي استانداري ايلام خواستار تقويت روابط عمومي ها در نهادها و سازمان ها شد

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| مدير كل روابط عمومي استانداري ايلام خواستار تقويت روابط عموميها در نهادها و سازمان ها شد و گفت: برخي از مديران به روابط عمومي ها توجه ندارند كه از نماينده عالي دولت درخواست مي كنم در خصوص اين مديران غير پاسخگو تجديد نظر كند. آيت قيصربيگي در نشست مديران و مسئولان روابط عمومي كليه دستگاههاي اجرايي استان با استاندار ايلام كه به مناسبت هفته روابط عمومي برگزار شد از نگاه حمايتي استاندار ايلام به روابط عمومي قدرداني و اظهار كرد : امروز جايگاه روابط عمومي ها نسبت به گذشته بهتر شده است و اين به خاطر حمايت هاي بي دريغ نماينده عالي دولت در استان است. وي اضافه كرد: روابط عمومي استانداري ايلام با عنايات الهي و همراهي استاندار سه دوره ي متوالي رتبه ي اول كشور را به دست آورده است. دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان با اشاره به اينكه 160 روابط عمومي در دستگاه هاي مختلف اجرايي و غير اجرايي استان مشغول فعاليت هستند، گفت: كار شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان سياست گذاري اطلاع رساني استان را در دستور كار خود دارد. مدير كل روابط عمومي استانداري ايلام خواستار تقويت روابط عمومي ها در نهادها و سازمان ها شد و گفت: برخي از مديران به روابط عمومي ها توجه ندارند كه از نماينده عالي دولت درخواست مي كنم در خصوص اين مديران غير پاسخگو تجديد نظر كند. وي عدم تناسب چارت روابط عمومي با ماموريت ها و وظايف محوله را يكي از مشكلات روابط عمومي ها عنوان كرد و تاكيد كرد: روابط عمومي ها به نسبت وظايفي كه دارند از چارت قدرتمندي برخوردار نيستند اين در حالي است كه اين جايگاه مهم همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است. وي با اشاره به اينكه روابط عمومي ضعيف يك سازمان قوي را ضعيف خواهد كرد، خواستار توجه بيشتر مديران به اين مقوله مهم شد و گفت: از استاندار محترم تقاضا دارم كه دستگاه هاي مختلف ظرفيت قانوني سهم دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را كه به تفكيك براي فعاليتهاي روابط عمومي و اطلاع رساني در نظر گرفته شده است، احياء نمايند. وي همچنين خواستار لحاظ نمودن امتيازاتي در خصوص توجه به روابط عمومي و رسانه ها در ارزشيابي عملكرد مديران شد و تصريح كرد: ميزان توجه مديران به روابط عمومي و پاسخگويي آنها يكي از معيارهاي مهم در ارزيابي مديران باشد. آيت قيصربيگي اقدامات استاندار ايلام را الگوي پاسخگويي مديران دانست و افزود: اتاق شيشه اي كه استاندار محترم در سفرهاي شهرستاني داشتند بايد الگو باشد و جلساتي كه در فضاي مجازي با خبرنگاران برگزار مي كنند نشانگر شفافيت ايشان است و شايسته است ديگر مديران نيز در اين زمينه اهتمام جدي داشته باشند.