فشار وزارت ورزش براي تعيين مدير روابط عمومي باشگاه استقلال شايعه يا حقيقت؟

بدون تصويرتغييرات در مديريت روابط عمومي باشگاه استقلال، جنجال ساز شده است. خبرگزاري فوتبال ايران پارس فوتبال دات كام : شايعه دخالت وزارت ورزش در عزل و نصب هاي باشگاه استقلال طي روزهاي اخير فضاي مجازي را در بر گرفته بود. يكي از نزديكان وزارت ورزش، اين موضوع را تكذيب كرد. پس از كنار گذاشته شدن چند عضو باشگاه استقلال، شايعه دخالت وزارت ورزش در مديريت مجموعه آبي در فضاي مجازي منتشر شد. شايعه آن بود كه وزارت ورزش به دنبال معرفي يك شخص خاص براي مديريت روابط عمومي باشگاه استقلال است. يكي از نزديكان وزارت ورزش ضمن تكذيب اين خبر گفت: اين وزارت خانه هيچ دخل و تصرفي در انتخاب كارمندان و همينطور مديران داخلي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس ندارد. تصميم گيرنده در عزل و نصب هاي باشگاه، هيئت مديره و مديرعامل هستند. قرار بر اين است طي روزهاي آتي احمد سعادتمند مدير روابط عمومي باشگاه استقلال را معرفي كند. اين مسائل ربطي به وزارت ورزش ندارد. به نظر مي رسد دو نفر از كساني كه اخيرا از باشگاه استقلال جدا شدند، به دنبال فضاسازي و تلاش براي دخيل نشان دادن وزارت ورزش در بركناري خود هستند تا كار براي نفرات جايگزين سخت شود. طرفداري