انتصاب روابط عمومي فدراسيون ورزش روستايي

به گزارش "ورزش سه"، محمدتقي اميري خراساني كه چند روز قبل در مجمع انتخاباتي فدراسيون ورزش روستايي و بازي هاي بومي محلي توانست با اكثريت آرا رياست اين فدراسيون را در 4 سال آينده در دست بگيرد، تصميم به تغيير در بخش روابط عمومي اين فدراسيون گرفت. در همين راستا ميلاد مقيمي زاده به عنوان سرپرست روابط عمومي و اطلاع رساني فدراسيون ورزش روستايي و بازي هاي بومي محلي منصوب شد. مقيمي زاده پيش از اين مديرروابط عمومي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام بود.