برطرف سازي چند آسيب پذيري در محصولات NVIDIA

شركت NVIDIA با انتشار به‌روزرساني‌هاي امنيتي، چندين آسيب‌پذيري را در محصولات GPU و Virtual GPU – به اختصار vGPU – ساخت اين شركت ترميم و اصلاح كرده است.