امنيت به زبان ساده: هرآنچه بايد درباره جنگ سايبري بدانيد

جنگ سايبري به استفاده از حملات ديجيتالي -مانند ويروس هاي كامپيوتري يا هك- از سوي يك كشور براي ايجاد اختلال در سيستم هاي كامپيوتري حياتي كشوري ديگر گفته مي شود. هدف غايي چنين حملاتي معمولا ايجاد خسارت، كشتار و نابودي است. در نبردهاي آينده شاهد هكرهايي خواهيم بود كه با استفاده از كدهاي كامپيوتري به زيرساخت هاي دشمن حمله مي كنند و دوشادوش سربازاني كه با استفاده از تسليحات رايج به ميدان نبرد خواهد رفت، مي جنگند. به عنوان جهاني زير سايه كه پر شده از جاسوسان، هكرها و پروژه هاي تسليحات ديجيتال فوق سري، جنگ هاي سايبري روز به روز بيشتر رواج مي يابند و روز به روز خطرناك تر مي شوند. و امروز، شاهد تركيبي از تلاش ها براي دستيابي به تسليحات تازه و از سوي ديگر نبود قوانين مشخص براي درگيري هاي آنلاين هستيم و اين يعني خطر وقوع يك جنگ تمام عيار و خارج از كنترل، دائما بيشتر و بيشتر مي شود. جنگ سايبري چه شكل و شمايلي دارد؟جنگ سايبري درست مانند يك جنگ معمولي كه مي تواند يا ابعادي اندازه ماموريت هاي كوچك داشته باشد يا ابعادي به اندازه نبردهاي تمام عيار، دامنه جنگ سايبري هم بسته به اهداف و شدت عمل، متغير است. در بسياري از موارد، سيستم هاي كامپيوتري آخرين هدف نيستند و به اين خاطر مورد حمله قرار مي گيرند كه نقشي مهم در مديريت زيرساخت هاي جهان واقعي مانند فرودگاه ها و تاسيسات برقي ايفا مي كنند. كافيست كامپيوترها را از كار بيندازيد و قادر به تعطيلي فرودگاه ها يا قطعي برق در يك شهر كامل خواهيد بود. سناريوي يك جنگ سايبري مي تواند به اشكال متعددي طي شود. شايد هكرها كار خود را با بانك ها آغاز كنند: يك روز پول داخل حساب بانكي شما صفر مي شود و بعد ناگهان سر به فلك مي كشد و نشان مي دهد ميليون ها دلار در حساب تان داريد. سپس قيمت سهام در بازار بورس شكلي ديوانه وار به خود مي گيرد و هكرها قادر به دستكاري جريان داده در صرافي ها خواهند بود. تقريبا تمام سيستم هايي كه امروز استفاده مي كنيم وابسته به كامپيوترها هستند و اين يعني تمام ابعاد زندگي ما مي تواند در برابر جنگ سايبري آسيب پذير باشد روز بعد قطارها از كار مي افتند چون امكانات ارتباطي از دست رفته اند و بعد نمي توانيد به هيچ نقطه اي از شهر رانندگي كنيد چون تمام چراغ هاي ترافيك به رنگ قرمز باقي مانده اند. در اين بين، فروشگاه هاي شهرهاي بزرگ ديگر مواد خوراكي ندارند. خيلي زود كشوري كه مورد حمله قرار گرفته فلج شده و به آشوب مي افتد، حتي بدون اينكه هكرها به ايستگاه هاي برق يا زيرساخت هايي از اين دست حمله كرده باشند. در يكي از بدترين سناريوهاي جنگ سايبري كه عليه ايالات متحده ترتيب داده شد، هكرها با حملاتي شديدا مخرب به سراغ زيرساخت هاي اين كشور رفتند و در ابعادي گسترده به دستكاري داده ها پرداختند. اما خوشبختانه اين روزها مثال هاي كمتري از جنگ هاي سايبري در جهان واقعي مي بينيم. بايد افزود كه تقريبا تمام سيستم هايي كه امروز استفاده مي كنيم به نوعي وابسته به كامپيوترها هستند و اين يعني تقريبا تمام ابعاد زندگي ما مي تواند در برابر جنگ هاي سايبري آسيب پذير باشد. چرا دولت ها اكنون روي جنگ سايبري سرمايه گذاري مي كنند؟جنگ سايبري دولت ها روز به روز بيشتر از اين موضوع آگاه مي شوند كه جوامع مدرن شديدا به سيستم هاي كامپيوتري متكي هستند تا هرچيزي، از سرويس هاي مالي گرفته تا شبكه هاي حمل ونقل را مديريت كنند و هكرها با استفاده از ويروس ها و ديگر ابزارهاي مشابه مي توانند به گونه اي اين سيستم ها را از كار بيندازند كه به اند