پروژه 100 ميليون دلاري اپل براي آموزش رنگين پوستان راه اندازي شد

اپل سال گذشته متعهد شد 100 ميليون دلار را به «طرح عدالت و برابري نژادي» يا «REJI» اختصاص دهد و حالا تعدادي از پروژه هاي مربوط به اين طرح را اعلام كرده كه فرصت هاي گسترده اي را براي پيشرفت در اختيار جوامع رنگين پوست قرار مي دهد. مديريت اين طرح كه در پاسخ به اعتراضات پس از مرگ «جرج فلويد» راه اندازي شد بر عهده «ليزا جكسون»، معاون طرح هاي اجتماعي و زيست محيطي اپل قرار دارد. اين شركت پس از گذشت چندين ماه از اعلام پروژه 100 ميليون دلاري خود 3 بخش اصلي آن را اعلام كرده: «ما با همكاري شركايي در حوزه هاي مختلف از دانشجويان و آموزگاران گرفته تا توسعه دهندگان و كارآفرين ها طرح هايي را با هدف توانمندسازي جوامعي راه اندازي كرده ايم كه بار سنگين تبعيض و نژادپرستي را به دوش كشيده اند.» اپل در اين راستا 25 ميليون دلار را به «مركز Propel» اختصاص مي دهد كه در قالب يك هاب نوآوري و يادگيري براي كالج ها و دانشگاه ها موسوم به «HBCU» فعاليت مي كند. اين دسته از دانشگاه ها از نظر تاريخي مركزي براي آموزش سياه پوستان محسوب مي شوند. خدمات اين مركز به صورت مجازي و فيزيكي در دسترس خواهد بود و  ساختمان آن در دانشگاه «آتلانتا» مستقر است. مركز Propelموارد آموزشي كه قرار است در اين مركز ارائه شود شامل هوش مصنوعي، توسعه اپ، واقعيت افزوده، طراحي، هنر كارآفريني، فناوري هاي كشاورزي، عدالت اجتماعي و سرگرمي خواهد بود. كاركنان اپل كه از زبده ترين متخصص ها در زمينه كاري خود هستند، در آموزش متقاضيان به اپل كمك مي كننند و براي دانشجويان فرصت كارآموزي نيز فراهم خواهد شد. پروژه دوم در طرح REJI به افتتاح «آكادمي توسعه دهنده اپل» در «داون تاون» ديترويت مربوط مي شود. اين طرح كه با همكاري دانشگاه ايالتي «ميشيگان» راه اندازي شده روي كارآفرين هاي جوان سياهپوست متمركز است و مهارت هاي ارزشمندي را درباره كارآفريني، كدنويسي و توسعه آموزش مي دهد. اين پروژه شامل 2 برنامه است. برنامه اول يك دوره مقدماتي 30 روزه است كه اطلاعاتي را درباره دوره هاي اقتصاد اپ ارائه مي كند اما دوره دوم 10 تا 12 ماهه است كه مباحث را به صورت عميق تر آموزش مي دهد. اپل اميدوار است كه ساليانه تا 1000 دانشجو در هر دو دوره آموزش ببينند. در نهايت نوبت به طرح سوم مي رسد كه روي فرصت هاي سرمايه گذاري براي كارآفرين هاي رنگين پوست متمركز است. اپل در اين پروژه از طريق موسسه سرمايه گذاري خطرپذير «Harlem Capital» ده ميليون دلار و در صندوق «Clear Vision Impact» تا 25 ميليون دلار سرمايه گذاي مي كند.