معرفي كتاب «به زبان تد؛ رازهايي براي ارائه يك سخنراني به ياد ماندني»

معرفي كتاب «به زبان تد؛ رازهايي براي ارائه يك سخنراني به‌‌ياد‌ماندني»

كتاب «به زبان تد؛ رازهايي براي ارائه يك سخنراني به‌‌ياد‌ماندني» تلاش مي‌كند با كمك كنفرانس مشهور تد (TED) كه بهترين ارائه‌ها را به‌رايگان در اينترنت مي‌گذارد، رازهايي براي ارائه‌ي سخنراني به‌‌ياد‌ماندني ارائه دهد.