ماينر رفنسجان خاموش شد

ماينر رفنسجان خاموش شد

استخراج رمز ارز در فارم رفسنجان، متعلق به شركت ايراني توسعه سرمايه‌گذاري ايران و چين با دستور مديرعامل شركت توزيع برق استان كرمان متوقف شد.