هواوي احتمالا نخستين پردازنده سه نانومتري را براي گوشي ها توليد مي كند

هواوي احتمالا نخستين پردازنده سه‌نانومتري را براي گوشي‌ها توليد مي‌كند

گفته مي‌شود هواوي در پي توليد نخستين پردازنده‌ي سه‌نانومتري دنيا است تا از آن در گوشي‌‌هاي سري ميت 50 استفاده كند.