پادكست ويترين قسمت دوم ؛ تلويزيون ارزان چند؟

پادكست ويترين قسمت دوم بازار تلويزيون هوشمند ايران به دو قطب محصولات ساخت داخل و كالاهاي كولبري تقسيم شده است. يك كارشناس لوازم بازار خانگي مي گويد: ارزان ترين برند تلويزيون ساخت داخلي از 8 ميليون تومان آغاز مي شود و براي خريد تلويزيون خارجي 16 ميليون تومان بودجه لازم است. در قسمت دوم پادكست ويترين ، نگاهي كوتاه به بازار تلويزيون هوشمند ايران انداختيم.