برپايي غرفه مركز روابط عمومي وزارت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در حاشيه كنفرانس بين المللي ايستگاه هاي آينده

برپايي غرفه مركز روابط عمومي وزارت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در حاشيه كنفرانس بين المللي ايستگاه هاي آينده غرفه مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با هدف معرفي ايستگاه هاي تاريخي در حاشيه هفتمين كنفرانس بين المللي ايستگاه هاي آينده اتحاديه سراسري راه آهن ها (UIC) برپا شد. به گزارش خبرنگار ميراث آريا، در اين غرفه علاوه بر معرفي ايستگاه هاي تاريخي راه آهن، نمايشگاهي از بافته هاي داري، هنر ميناكاري روي سفال با حضور هنرمندان صنايع دستي و هنر نگارگري و پاپيه ماشه برپا شده است.» اين نمايشگاه مورد بازديد و استقبال مهمانان و مديران ارشد بخش ريلي داخلي و خارجي قرار گرفته است. محمدحسن طالبيان معاون ميراث فرهنگي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و پروفسور محمت امين آكاي رئيس مهندسين راه آهن تركيه از جمله مهمانان غرفه اين وزارتخانه بودند. معاون ميراث فرهنگي كشور در حاشيه بازديد از اين نمايشگاه گفت: «با توجه به ماهيت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي كه متولي معرفي هويت تاريخي و جاذبه هاي گردشگري و فرهنگي است، حضور اين وزارتخانه در اين اجلاس، اهميت دارد و برپايي غرفه از سوي مركز روابط عمومي و اطلاع رساني اين وزارتخانه و نيز برپايي نمايشگاه اقدام ارزشمندي به حساب مي آيد.» او افزود: «براي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نه تنها ميراث ناملموس تاريخي بلكه كارهاي جديد و ميراث مدرن نيز اهميت دارد و بسياري از آنها ثبت شده است.» طالبيان ادامه داد: «در كنار ميراث فرهنگي كه هويت تاريخي ما به حساب مي آيد، صنايع دستي و نيز گردشگري دو حوزه مهم براي اين وزارتخانه است، اعتقاد ما بر اين است كه راه آينده پايدار از مسير گذشته عبور مي كند، بر همين اساس در تمام دنيا به اين وزارتخانه اهميت مي دهند.» او اضافه كرد: «پرونده راه آهن كه در حقيقت كريدور راه آهن و آثار ميراثي آن است، براي ثبت جهاني آماده مي شود، اين پرونده از دريا تا دريا به طول 1400 كيلومتر است. ثبت اين پرونده يك امر فرهنگي است تا صنعتي و اميدواريم اين پرونده ثبت شود.»