مديرعامل ايوند: «كانكت» مي تواند كارت ويزيت هوشمند شركت كنندگان رويدادها باشد

مديرعامل ايوند باور دارد كه بخش جديد كانكت در اين اپليكيشن مي تواند تبديل به يك كارت ويزيت هوشمند براي شركت كنندگان در رويدادها باشد و جايگزين كارت ويزيت هاي كاغذي و سنتي شود. «حميدرضا احمدي» در نشست خبري رونمايي از كانكت، خبر داد كه تاكنون 200 هزار رويداد در ايوند توسط بيش از 10 هزار مجري رويداد برگزار شده است. او همچنين تاكيد كرد كه دوران ارائه كارت ويزيت فيزيكي ديگر به سر آمده. احمدي باور دارد بخش جديد كانكت در اپليكيشن ايوند مي تواند جايگزين اين كارت ها باشد. او در همين رابطه بيان كرد: «شايد در هر رويدادي، شركت كنندگان آن بتوانند از طريق هشتگ هاي توييتري با يكديگر تعامل داشته باشند و پيغام هايي در فضاي مجازي با يكديگر رد و بدل كنند اما در كانكت قصد داريم تا شركت كنندگان بتوانند عملاً با يكديگر نتوركينگ كنند و همديگر را پيدا كنند. در واقع بخش كانكت مي تواند جايي براي آشنايي قوي تر و حضوري باشد.» تور كيش به گفته احمدي، ايوند تا پايان سال جاري به آمار فروش يك ميليون بليت خواهد رسيد كه اين رقم، ارزش فروش بليت هاي فروخته شده در ايوند را به 20 ميليارد تومان مي رساند. احمدي باور دارد كه ايوند مي تواند در اكوسيستم استارتاپي و جذب جوانان ايران به اين اكوسيستم نقش خوبي را ايفا كند و با تسهيل برقراري رويدادهاي اين حوزه و ديگر حوزه ها، جامعه علاقه مندان به يك صنعت و حيطه را به يكديگر نزديك نمايد. كانكت ايوند مديرعامل ايوند تاكيد دارد كه بخش كانكت در آينده دستخوش تغييراتي خواهد شد و كاربران مي توانند اطلاعات كامل تري از خودشان براي ديگر حضار به نمايش بگذارند: «افراد مي توانند لينكدين و ديگر آدرس شبكه هاي اجتماعي خود را به نمايش بگذارند و راه هاي ارتباطي با ديگر حضار برقرار سازند. همچنين براي جلوگيري از مزاحمت، بخش ريپورت هم در اين بخش فعال است.» احمدي در پاسخ به ديجياتو مبني بر چرايي عدم نمايش بازخورد رويدادها و عدم نمايش امتياز برگزاركنندگان رويداد براي عموم كاربران مي گويد: «ما در حال حاضر از تمامي شركت كنندگان رويداد ها نظرسنجي مي كنيم و اطلاعات را به خود برگزاركنندگان مي دهيم تا براي بهبود از آن استفاده كنند. اما اينكه امتيازها و نظرات را به صورت عمومي نشان نمي دهيم يك دليل رياضي و منطقي دارد. در ايوند رويدادهايي از ده نفر تا هزار نفر برگزار مي شود و طبيعتا نمي توان يك تعادل مناسب بين رويدادهاي كم جمعيت و پرجمعيت ايجاد كرد تا امتياز عادلانه اي به يك برگزار كننده رويداد برسد.» مديرعامل ايوند اما نويد اين موضوع را مي دهد كه آنها به دنبال دستيابي به يك فرمول مناسب براي اين موضوع هستند تا در آينده بتوانند امتيازدهي به برگزاركنندگان رويداد را به نمايش در بياورند. او همچنين خبر مي دهد كه در روزهاي آتي نيز قصد ارائه يك خدمت ويژه در اين راستا را دارند: «مي خواهيم به كاربرانمان رويدادهايي را پيشنهاد دهيم كه توسط برگزاركنندگان برتر اجرا مي شود، برگزار كنندگاني كه امتياز خوبي دارند و از كيفيت رويدادهايشان اطمينان داريم.» قابليت كانكت ايوند هم اكنون در اپليكيشن اين برنامه قابل دسترس است و از اين لينك مي توانيد اطلاعات بيشتري را درباره آن به دست آوريد.