دوره آموزشي روابط عمومي دانشگاه هاي علوم پزشكي در ساري

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دوره آموزشي برنامه ريزي و اجراي كمپين اطلاع رساني براي مديران و كارشناسان روابط عمومي دانشگاههاي كلان مناطق كشور توسط دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مجتمع فرهنگي و رفاهي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت و درمان ساري برگزار شد. دكتر سيد عباس موسوي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه روابط عمومي ها در عصر جديد به صورت فزاينده اي درحال تغيير و گسترش هستند، گفت: روابط عمومي بنابر ماهيت و ويژگي كه دارد نيازمند خلاقيت و دانش روز و تكنولوژي نوين است بنابراين بحث آموزش به ويژه در بحث سلامت به شدت بايد مورد توجه قرار گيرد. وي به نقش ويژه روابط عمومي ها در ارتباطات سازماني اشاره كرد و افزود: ارتباط موثر با محيط درون و برون سازماني و بين المللي از وظايف روابط عمومي ها است و هرچقدر اين ارتباطات گسترده تر باشد مي تواند سبب ارتقا و پيشرفت سازمان شود. رئيس كلان منطقه يك آمايش كشور با بيان اينكه رابط عمومي در بسياري از سازمان ها سنتي است، ادامه داد: روابط عمومي ها تاكنون نتوانسته اند به جايگاه اصلي خود دست پيدا كنند زيرا نگاه به اين حوزه سنتي است كه بايد بابكارگيري ابزارهاي عصر جديد اين نگاه تغيير پيدا كند. دكتر موسوي با تاكيد براينكه روابط عمومي در حوزه سلامت نسبت به ساير دستگاه ها رسالت سنگين تري را به عهده دارد، گفت: رسالت اين حوزه علاوه بر نقش معمول تمام روابط عمومي ها و اطلاع رساني، تلاش براي ارتقاي فرهنگ سلامت و سطح آگاهي جامعه در اين حوزه مي باشد كه اين رسالت بزرگي است. رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه روابط عمومي ها بايد بهره گيري از دانش روز و تكنولوژي نوين در مسير ارتقاء سلامت جامعه گام بردارند، گفت: حوزه سلامت، حوزه پيچيده اي است و كوچكترين بي توجهي مي تواند به يك بحران اجتماعي و امنيتي تبديل شود. دكتر فرزاد گوهردهي، مشاور رئيس دانشگاه و مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز در اين دوره آموزشي اظهار كرد: كارگاه برنامه ريزي و اجراي كمپين اطلاع رساني توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي مازندران در ساري برگزار شده است كه در آن مديران و كارشناسان روابط عمومي دانشگاههاي كلان مناطق كشور (6،2،1و10) شركت كردند. وي با بيان اينكه اين كارگاه به مدت دو روز در مجتمع فرهنگي و رفاهي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت و درمان ساري برگزار مي شود، گفت: روز نخست اين كارگاه با محوريت برنامه ريزي و اجراي كمپين اطلاع رساني و رسانه اي و روز دوم نيز با عنوان استراتژي توليد محتوا در شبكه هاي اجتماعي برگزار مي شود. دكتر گوهردهي هدف از برگزاري اين كارگاه را توانمند سازي شاغلين روابط عمومي ها در راستاي اجراي برنامه عملياتي دانشگاه ها دانست و افزود: برنامه استراتژيك به سازمان كمك مي كند تا با استفاده از روش منظم تر، معقول تر و منطقي تر راه هاي استراتژيكي موثري را انتخاب و در راستاي اهداف سازمان بكارگيرد. مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ادامه داد: طراحي برنامه ريزي مناسب روابط عمومي مي تواند مديران ارشد سازمان را با اثر بخشي فعاليت روابط عمومي ها آشنا و كمك كند كه روابط عمومي اعتبارات لازم را براي ادامه فعاليت هاي خود اخذ كند. وي با بيان اينكه فرايند برنامه ريزي در روابط عمومي متشكل از چهار مرحله اساسي تحقيق،برنامه ريزي، ارتباط و ارزيابي است، گفت: اين مسائل در يك فرايند براي حل مسائل و مشكلات ارتباطي روابط عمومي در اختيار ما قرارمي گيرد تا ما بدانيم كه بيش از هر برنامه ريزي تحقيق كنيم ولي اندك افرادي هستند كه بدانند چه تحقيقي مورد نياز است و چه زماني مي تواند در حل مسائل روابط عمومي كاربرد داشته باشد. دكتر گوهردهي با بيان اينكه اولين اقدام ما شناخت مسئله است،افزود: بايد وضعيت موجود و مطلوب را ارزيابي كنيم و طبيعي است كه در اين فرايند پس از شناسايي وضعيت موجود بايد برنامه ريزي را انجام دهيم و براي انتخاب برنامه ريزي مناسب بايد افرادي باشند كه متغيرها و روشها را بشناسند و در اختيار سازمان قرار دهند. مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با تاكيد براينكه گام اساسي ما در روابط عمومي مديريت برنامه ارتباطي است، ادامه داد: روابط عمومي بايد در برنامه ريزي كلان و عملياتي از جايگاه لازم و تشكيلات، نيروي انساني و محبوبيت كافي برخوردار باشد و كاركنان آن نيز مهارت ارتباطي، تجربي و انگيزه لازم را داشته باشند هدف از برگزاري اين كارگاه ها نيز ايجاد انگيزه و مهارت هاي لازم براي برقراري ارتباط با مخاطبين است.