اهداي لوح سپاس جشنواره برترين هاي روابط عمومي به بانك كشاورزي

بانك كشاورزي لوح سپاس شانزدهمين دوره جشنواره برترين هاي روابط عمومي ايران  در رشته« برنامه ريزي ارتباطي» را دريافت كرد. به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومي بانك كشاورزي،اين جشنواره 13و14 آبان ماه در تهران برگزار و بر اساس رأي هيئت داوران، لوح سپاس روابط عمومي برتر به دليل رعايت استانداردهاي حرفه اي(علمي-صنفي)،خلاقيت در كار و داشتن كيفيت و كميت مناسب فعاليت ها در رشته «برنامه ريزي ارتباطي» به روابط عمومي اين بانك اهدا شد. بر اساس اين گزارش؛ آثار ارسالي از سوي روابط عمومي هاي كشور در رشته هاي  اطلاع رساني، برنامه ريزي ارتباطي،مديريت راهبردي روابط عمومي ،پژوهش ارتباطي، ارتباطات الكترونيكي ومجازي،ارتباطات فرهنگي توسط هيئت داوران جشنواره بررسي و برترين هاي روابط عمومي در اين رشته ها معرفي شدند.