رييس اداره كل روابط عمومي بانك مسكن اعلام كرد:سه دستاورد تغيير سن بنا در پرداخت تسهيلات خريد خانه

اين نوشته توسط كوتاه آنلاين در آدرس رييس اداره كل روابط عمومي بانك مسكن اعلام كرد:سه دستاورد تغيير سن بنا در پرداخت تسهيلات خريد خانه توسط سايت منتشر گرديده

رييس اداره كل روابط عمومي بانك مسكن اعلام كرد:سه دستاورد تغيير سن بنا در پرداخت تسهيلات خريد خانه رييس اداره كل روابط عمومي بانك مسكن سه تاثير مثبت افزايش سن بنا در ضوابط پرداخت تسهيلات خريد مسكن در يك ماه اخير را اعلام كرد. مهدي احمدي در گفت و گو با پايگاه خبري بانك مسكن-هيبنا با بيان اينكه مصوبه جديد […]

نوشته رييس اداره كل روابط عمومي بانك مسكن اعلام كرد:سه دستاورد تغيير سن بنا در پرداخت تسهيلات خريد خانه اولين بار در كوتاه آنلاين پديدار شد.

]]>