دوره آموزش روابط عمومي الكترونيك در استان مركزي برگزار شد

دوره آموزش روابط عمومي الكترونيك در استان مركزي برگزار شد دوره آموزش روابط عمومي الكترونيك با عنوان كاربرد فناوري اطلاعات، روز دوشنبه با حضور دست اندركاران اين حوزه در سالن غدير استانداري مركزي در اراك برگزار شد دوره آموزش روابط عمومي الكترونيك در استان مركزي برگزار شد در اين دوره آموزشي يك روزه 170 نفر از كاركنان و كارشناسان روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان مركزي حضور داشتند و مباحث لازم در خصوص فناوري IT در روابط عمومي ها را فرا گرفتند. سرپرست اداره كل روابط عمومي استانداري مركزي در اين دوره آموزشي گفت: برگزاري دوره هاي آموزشي نقش موثري در روزآمدي و افزايش توانمندي روابط عمومي ها دارد. «فائزه عقيلي» افزود: روابط عمومي الكترونيك نياز امروز دستگاه هاي اجرايي است و حركت روابط عمومي ها به شيوه سنتي موجب عقب افتادگي ادارات مي شود. وي بيان كرد: روابط عمومي الكترونيك بايد در بستر دولت الكترونيك مورد توجه ويژه قرار گيرد و دستگاه هاي اجرايي به عنوان يك نياز ضروري به اين مهم نگاه كنند. سرپرست اداره كل روابط عمومي استانداري مركزي ادامه داد: توسعه روابط عمومي الكترونيك يك الزام غيرقابل انكار است كه بايد به سوي آن با سرعت حركت كرد. عقيلي تصريح كرد: روابط عمومي ها بانك اطلاعاتي و پل ارتباطي دستگاه ها با داخل و بيرون از دستگاه محل خدمت هستند و اين قشر بايد آموزش هاي لازم را به صورت مستمر فرا گيرند. وي تاكيد كرد: برگزاري دوره هاي آموزشي براي روابط عمومي ها و كارشناسان اين حوزه در دستور كار جدي استانداري مركزي قرار دارد. استان مركزي با دار بودن 12 شهرستان، بيش از يك ميليون و 400 هزار نفر جمعيت دارد.