رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران: روابط عمومي ها بايد بهره گيري از دانش روز و تكنولوژي نوين در مسير ارتقاء سلامت جامعه گام بردارند

دوره آموزشي برنامه ريزي و اجراي كمپين اطلاع رساني براي مديران و كارشناسان روابط عمومي دانشگاههاي كلان مناطق كشور (6،2،1و10) توسط دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مجتمع فرهنگي و رفاهي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت و درمان ساري برگزار شد. به گزارش مازني خبر ، دكتر سيد عباس موسوي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با (...) رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران: روابط عمومي ها بايد بهره گيري از دانش روز و تكنولوژي نوين در مسير ارتقاء سلامت جامعه گام بردارند دوره آموزشي برنامه ريزي و اجراي كمپين اطلاع رساني براي مديران و كارشناسان روابط عمومي دانشگاههاي كلان مناطق كشور (6،2،1و10) توسط دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مجتمع فرهنگي و رفاهي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت و درمان ساري برگزار شد. به گزارش مازني خبر ، دكتر سيد عباس موسوي، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه روابط عمومي ها در عصر جديد به صورت فزاينده اي درحال تغيير و گسترش هستند، گفت: روابط عمومي بنابر ماهيت و ويژگي كه دارد نيازمند خلاقيت و دانش روز و تكنولوژي نوين است بنابراين بحث آموزش به ويژه در بحث سلامت به شدت بايد مورد توجه قرار گيرد. وي به نقش ويژه روابط عمومي ها در ارتباطات سازماني اشاره كرد و افزود: ارتباط موثر با محيط درون و برون سازماني و بين المللي از وظايف روابط عمومي ها است و هرچقدر اين ارتباطات گسترده تر باشد مي تواند سبب ارتقا و پيشرفت سازمان شود. رئيس كلان منطقه يك آمايش كشور با بيان اينكه روابط عمومي در بسياري از سازمان ها سنتي است، ادامه داد: روابط عمومي ها تاكنون نتوانسته اند به جايگاه اصلي خود دست پيدا كنند زيرا نگاه به اين حوزه سنتي است كه بايد بابكارگيري ابزارهاي عصر جديد اين نگاه تغيير پيدا كند. دكتر موسوي با تاكيد براينكه روابط عمومي در حوزه سلامت نسبت به ساير دستگاه ها رسالت سنگين تري را به عهده دارد، گفت: رسالت اين حوزه علاوه بر نقش معمول تمام روابط عمومي ها و اطلاع رساني، تلاش براي ارتقاي فرهنگ سلامت و سطح آگاهي جامعه در اين حوزه مي باشد كه اين رسالت بزرگي است. رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با بيان اينكه روابط عمومي ها بايد بهره گيري از دانش روز و تكنولوژي نوين در مسير ارتقاء سلامت جامعه گام بردارند، گفت: حوزه سلامت، حوزه پيچيده اي است و كوچكترين بي توجهي مي تواند به يك بحران اجتماعي و امنيتي تبديل شود.