پيش بيني مرگ انسان ها با هوش مصنوعي

پيش بيني مرگ انسان ها با هوش مصنوعي پژوهشگران آمريكايي موفق شدند هوش مصنوعي را طوري آموزش دهند كه بتواند به پيش بيني خطر مرگ و مير كمك كند. هوش مصنوعي مي تواند امكان مرگ و مير افراد را طي يك سال آينده با بررسي نتايج آزمايش قلب آنها پيش بيني كند. ''براندون فورنوالت''(Brandon Fornwalt)، از پژوهشگران ''مركز سلامت گيسينجر'' (GHS) آمريكا و همكارانش، هوش مصنوعي را براي بررسي نوار قلب حدود 400 هزار نفر به كار گرفتند تا امكان وجود خطر مرگ طي سال آينده را در آنها پيش بيني كنند. نوار قلب، فعاليت الكتريكي قلب را ثبت مي كند و الگوهاي آن، هنگام وجود مشكلاتي مانند حمله قلبي و فيبريلاسيون دهليزي تغيير مي كنند. پژوهشگران، دو مدل از هوش مصنوعي را آموزش دادند كه يكي از آنها با داده هاي خام نوار قلب آموزش داده شد و مي تواند ولتاژ را به مرور زمان بررسي كند. مدل دوم، با تركيبي از داده هاي نوار قلب و سن و جنسيت بيمار آموزش داده شد. اين گروه پژوهشي، عملكرد هوش مصنوعي را بررسي كردند و توانستند پيش بيني كنند كه كدام يك از بيماران طي سال آينده از دنيا مي روند و كدام يك زنده مي مانند. هوش مصنوعي در اين آزمايش توانست رتبه بالاي 0.85 را در شرايطي به دست بياورد كه رتبه كامل، يك است. پژوهشگران، يك الگوريتم هوش مصنوعي ديگر نيز براي بررسي نوار قلب ابداع كرده اند كه پزشكان در حال حاضر، الگوهاي خاصي را با آن اندازه گيري مي كنند. فورنوالت گفت: اين مدل پيش بيني مي تواند بهتر از هر مدل ديگري عمل كند كه تاكنون براي بررسي نوار قلب ساخته شده است. هوش مصنوعي در اين آزمايش، خطر مرگ را حتي در افرادي كه از نظر متخصصان قلب و عروق، نوار قلب معمولي داشتند، به دقت پيش بيني كرد. متخصصان قلب و عروق كه نوار قلب را به صورت جداگانه بررسي كرده بودند، نتوانستند الگوهاي خطري كه هوش مصنوعي به آنها پي برده بود، پيش بيني كنند. فورنوالت اضافه كرد: يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهند كه مدل هوش مصنوعي مي تواند نكاتي را پيش بيني كند كه انسان ها قادر به پيش بيني آنها نيستند و يا اينكه از آنها غافل مي شوند و فكر مي كنند كه موضوعي عادي هستند. هوش مصنوعي مي تواند نكاتي را به ما آموزش دهد كه تاكنون اشتباه تفسير شده اند. از آنجا كه روش كار اين مدل هوش مصنوعي هنوز مشخص نيست، بسياري از پزشكان به استفاده از چنين الگوريتم هايي تمايل ندارند. ''كريستوفر هگرتي''(Christopher Haggerty)، از پژوهشگران اين پروژه گفت: اين پژوهش، اهميت بسياري در بررسي هاي باليني خواهد داشت و مي تواند به بهبود پيامدهايي كه براي بيمار پيش مي آيند، كمك كند. اين پژوهش، روز 16 نوامبر در نشست علمي ''انجمن قلب آمريكا''(AHA) ارائه خواهد شد./ايسنا بيشتر بخوانيم: آيا هوش مصنوعي خطرناك است؟