توئيتر به مبارزه با ''ديپ فيك'' مي رود

توئيتر به مبارزه با ''ديپ فيك'' مي رود شركت توئيتر هم در زمره شركت هايي قرار گرفت كه قصد مبارزه با ''ديپ فيك'' را دارند. ماه پيش توئيتر اعلام كرد كه در حال كار روي روش هايي است كه به مديريت بهتر ''ديپ فيك''(deepfake) كمك مي كنند. حال اين شركت پيش نويس دستورالعمل هايي را منتشر كرده كه مربوط به چگونگي رسيدگي به مشكلات ديپ فيك است و از مردم مي خواهد سياست هاي مربوط به آنچه را كه ''رسانه هاي مصنوعي و دستكاري شده'' مي خواند بررسي و تنظيم كنند. توئيتر مي گويد اين دستورالعمل، رسانه هاي جعلي و ساختگي از قبيل عكس، صوت و يا ويدئو را كه به طور قابل توجهي تغيير كرده باشند و قصد گمراه كردن مردم را داشته باشند و يا معناي اصلي آن را تغيير داده باشند مشخص خواهد كرد. چنين دستكاري هايي معمولا عميق و يا نيمه عميق خوانده مي شوند. ديپ فيك يا جعل عميق، تركيبي از كلمه هاي '' يادگيري عميق'' و ''جعلي''، يك تكنيك براي تركيب تصوير انسان به وسيله هوش مصنوعي است تا با استفاده از آن تصاويري جعلي از يك انسان ساخته شود. با پيشرفت روز افزون دنياي فناوري امروزه انتشار اخبار و چهره هاي جعلي افزايش يافته است. با توجه به اين دستورالعمل ها توئيتر چنين اقداماتي را انجام خواهد داد: يك پيام هشدار در كنار توئيت هايي درج خواهد كرد كه داراي رسانه هاي جعلي و دستكاري شده هستند. پيش از اشتراك و يا لايك توئيت هايي با محتواي جعلي توسط كاربران، به آن ها هشدار خواهد داد. به مقاله هاي خبري يك لينك اضافه خواهد كرد بنابراين مردم مي توانند اطلاعات بيشتري راجع به جعلي بودن يك رسانه از منابع مختلف پيدا كنند. اگر توئيتر تصميم بگيرد كه يك توئيت حاوي محتواي جعل عميق يا نيمه عميق است و مي تواند امنيت جسمي فردي را تهديد كند و يا منجر به بروز آسيب جدي ديگر شود، آن توئيت را حذف خواهد كرد. البته اين دستورالعمل ها به طور رسمي تنظيم نشده است. توئيتر پس از بررسي بازخوردهاي اين دستورالعمل، حداقل 30 روز قبل از آغاز به كار اين دستورالعمل ها، نسخه رسمي آن ها را منتشر خواهد كرد. محتواي ديپ فيك نه تنها مي تواند به مردم آسيب بزند، بلكه مي تواند در فعاليت هاي گمراه سازي هم استفاده شود. توئيتر يكي از چندين شركت بزرگ فناوري است كه راه هاي مقابله با ديپ فيك را بررسي مي كند. پيش از اين آمازون هم اعلام كرد كه به فيس بوك ملحق شده تا در برابر تكنيك ''جعل عميق'' ويدئوها مبارزه كند. شركت مايكروسافت و دانشگاه ام .آي .تي هم اقداماتي را براي مبارزه با جعل عميق پيش گرفته اند./ايسنا بيشتر بخوانيم: آمازون نيز به جنگ ''ديپ فيك'' ميرود