روسيه توئيتر و فيس بوك را جريمه كرد

فيس بوك و توئيتر به دليل ذخيره نكردن اطلاعات شخصي كاربران روس در سرورهاي داخل روسيه جريمه شدند. به نقل از پرس آسوسيشن، دادگاهي در مسكو توئيتر و فيس بوك را براي ذخيره نكردن اطلاعات شخصي كاربران روس در سرورهاي داخل اين كشور جريمه كرده است. بر اساس اين حكم هر كدام از آنها 4 ميليون روبل جريمه شده اند. اين بزرگترين جريمه اي است كه روسيه در حوزه قوانين استفاده از اينترنت بر شركت هاي غربي فناوري وضع كرده است. از 2012 ميلادي كه روسيه قوانيني را براي كنترل فعاليت هاي آنلاين وضع كرد، اين نخستين باري است كه چنين جريمه اي براي شركت ها وضع مي شود. بر اساس اين قوانين شركت هاي فناوري بايد سرورهاي ذخيره سازي اطلاعات شخصي كاربران روس را داخل اين كشور نگهداري كنند. در همين راستا سرويس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوري اطلاعات و رسانه هاي جمعي روسيه اعلام كرد در صورتيكه توئيتر و فيس بوك در سال جاري از قوانين پيروي نكنند، بايد هركدام 18 ميليون روبل (217 هزار پوند) جريمه شوند. سال گذشته توئيتر و فيس بوك براي نقض همين قوانين در روسيه هركدام 36 پوند جريمه شدند. طبق قانون روسيه سرويس هاي آنلايني كه از قوانين ذخيره اطلاعات پيروي نكنند، در اين كشور ممنوع مي شوند.