خبر مهم براي 49 ميليون مالك سهام عدالت

خبر مهم براي 49 ميليون مالك سهام عدالت به گزارش سيتنا، عليرضا صالح، رييس سازمان خصوصي سازي، درباره زمان آزادسازي سهام عدالت گفته است: درحال حاضر 26 هزار ميليارد تومان سهام در قالب سهام عدالت براي بيش از 49 ميليون نفر منتظر آزادسازي است ضمن اينكه سهام يك ميليون توماني هر نفر در اين زمان بيش از 6 ميليون تومان ارزش دارد و ما پيش بيني مي كنيم كه تا آبان 99 يا با لايحه اي كه به مجلس ارايه كرده ايم و يا با اجازه تكميلي مقام معظم رهبري اين سهام آزاد شده و برگه هاي آن قابليت فروش پيدا كند. مطابق برآوردهاي صورت گرفته مبلغ واريز سود سهام عدالت به ازاي هر سهم يك ميليون تومان بالاي 200 هزار تومان است.هنوز رقم دقيق سود به ازاي هر برگه سهام عدالت اعلام نشده و مقامات به اعلام رقم "بيش از 200 هزار تومان" بسنده كردند. بر اين اساس پيش بيني شده است عمليات پرداخت سهام عدالت تا پايان اسفند ماه سال جاري به پايان برسد.