نايب رئيس كميسيون اينترنت و انتقال داده هاي سازمان نصر: كميسيون اينترنت به دنبال پيشرفت زيرساخت و ارتقاي آن به استانداردهاي روز دنياست

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS به نقل از روابط عمومي سازمان نصر تهران، علي توسلي اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات راديويي منطقا بايد بسترهايي براي رشد و توسعه فعاليت شركت هاي اين حوزه ايجاد كند. كميسيون اينترنت براي ايجاد و بهبود اين فضا رويكردهايي مانند ايجاد تشكل هاي فكري، برگزاري جلسات مرتبط با سازمان تنظيم مقررات راديويي داشته ولي متاسفانه نهايتا دراغلب جلسات، به جواب يا نقطه نظر قاطع و مشخصي نرسيده ايم يا با نگاه عدم تمايل به حل بعضي مسائل از سوي سازمان تنظيم مقررات مواجه شده ايم و به اين نتيجه رسيده ايم كه اراده اي براي حل مشكلات بويژه توسعه اينترنت ثابت كشور وجود ندارد. وي افزود: اين موارد فقط در رابطه با سرويس، خدمات و صنعت شركت هاي عضو كميسيون اينترنت نيست. ديگر كميسيون هايي كه با سازمان تنظيم در ارتباط هستند نيز با تصميم ها و عملكرد آن سازمان در موارد متعددي مشكل دارند و حتي گاهي ديده مي شود كه سازمان تنظيم مقررات به گفته ها و روش هاي عملكردي كه خود ايجاد كرده احترام نمي گذارد و به طريق ديگري عمل مي كند. توسلي تصريح كرد: از نظر كميسيون اينترنت، سازمان تنظيم مقررات بايد متولي و پشتيبان اين صنعت در كشور باشد ولي طي سال هاي اخير متاسفانه تصميمات و مهم تر عدم اتخاذ به موقع تصميم باعث افت توسعه كسب كار مي شود و در راستاي توسعه كسب و كار شركت ها حركت نمي كند و اين موضوع براي صنعت اينترنت ثابت كشور خطرآفرين است و حيات شركت هاي سرويس دهنده را تهديد مي كند. پايداري و بقا ي سرويس دهندگان اينترنت در كشور به منطبق بودن با بالاترين استانداردهاي روز جهاني وابسته است، كميسيون اينترنت هم به دنبال پيشرفت زيرساخت و ارتقاي آن به استاندارد هاي روز دنياست، نحوه و عادت استفاده ي كاربران در داخل كشور دائما در حال تغيير است به طوري كه كاربران در حال انتقال از شركت هايي در گذشته چندين سال سابقه ارائه ي خدمات داشته اند و نيروي هايي را پرورش داده اند، به سمت اپراتور هاي موبايل كشور هستند كه خدمات ارائه ي اينترنت را اضافه كرده اند و آن را با تعرفه گذاري هاي نادرست مي فروشند. وي بيان كرد: اعضاي كميسيون اينترنت مي گويند درخواست هايي از سوي ارائه دهندگان اينترنت درباره شفاف سازي و تثبيت نرخ هاي ارائه ي خدمات به سازمان تنظيم و كميسيون تنظيم مقررات، ارسال شده را در وضعيت معلق و بلا تكليفي نگه داشته اند. توسلي معتقد است صنعت ارتباطات ثابت در كشور در حالت بحران قرار گرفته است به طوري كه اكثر ارائه دهندگان خدمات اين صنعت در طول چند وقت اخير تعديل نيرو هاي زيادي داشته اند و ادامه اين روند باعث حذف گروهي از شركت ها تضعيف ساير شركت ها مهاجرت كادر هاي متخصص تربيت شده و عقب ماندن كشور از بستر پايه اي توسعه آتي خواهد شد.