هوآوي جايگاه دوم بازار گوشي هاي هوشمند سال 2019 را از آن خود كرد

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS، سه شركت تحقيقاتي فعال در زمينه رصد بازار گوشي هاي هوشمند، نتايج خود را در خصوص عملكرد برندهاي مختلف در اين بخش ارائه كرده اند. Counterpoint، Canalys و بالاخره SA) Strategy Analytics) سه مؤسسه معتبري هستند كه هر سال نتايج عملكرد و ميزان فروش برندهاي مختلف را در بازار گوشي هاي هوشمند، تحليل و منتشر مي كنند.