نداشتن فهم مشترك مسوولان از فضاي مجازي، راه اندازي شبكه ي ملي اطلاعات را كند كرده است/ با توسعه ي شبكه هاي اجتماعي بر مبناي زيرساخت هاي خارجي، ديگر دشمنان نيازي به جاسوس ندارند

نداشتن فهم مشترك مسوولان از فضاي مجازي، راه اندازي شبكه ي ملي اطلاعات را كند كرده است/ با توسعه ي شبكه هاي اجتماعي بر مبناي زيرساخت هاي خارجي، ديگر دشمنان نيازي به جاسوس ندارند به گزارش سيتنا، سردار غلامرضا جلالي در برنامه ي گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما، گفت: مسئولان بايد براي حفاظت، دفاع و پدافند از زيرساخت هاي حياتي كشور در حوزه سايبر، فهم مشترك داشته باشند. رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور افزود: حمله اخير سايبري به زيرساخت هاي كشور از نوع ديداس و ممانعت از سرويس دهي بوده است كه در اين نوع حمله، خدمات از دسترس خارج مي شود. وي گفت: در اين حمله تعداد زيادي باكس در سراسر كشور تعريف مي شود و دشمن آن ها را هدف قرار مي دهد و در اين حمله از رايانه هاي شخصي نيز استفاده شده است. رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور افزود: چون هجوم به مركز خدمات رساني در اين نوع حمله بسيار زياد مي شود و از رايانه هاي ديگر با تعريف زامبي سازي استفاده مي شود خدمات آن مركز قطع مي شود. سردار جلالي گفت: آسيب اين حمله براي محدود كردن خدمات بوده و در برخي نقاط اين اتفاق افتاده است. وي افزود: پيدا كردن منشاء حمله سايبري بسيار دشوار و زمان بر است، اما شركت زيرساخت در حال بررسي و يافتن منشاء حمله اخير سايبري به كشور است. رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور گفت: تركيب فناوري سايبري با حوزه هاي ديگر، قابليت هايي را براي حمله يا مقابله با آن ايجاد مي كند. سردار جلالي افزود: 6 نوع جنگ سايبري از جمله عمليات سايبر فيزيكي، عمليات تركيبي و ... داريم كه تنوع آن ها روز به روز بيشتر مي شود و حوزه هاي فيزيكي، امنيتي، شبكه هاي اجتماعي و ... را در بر مي گيرد. وي گفت: گمنامي عمليات هاي سايبري و دشوار بودن يافتن منشاء آن، ارزان و كم هزينه بودن و وجود نداشتن قوانين بين المللي براي حملات سايبري و نبود چارچوبي براي پيگيري حقوقي اين حملات، دليل افزايش حملات سايبري است. رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور افزود:​، چون آمريكايي ها براي پاسخ به سرنگوني هواپيماي بدون سرنشين آن ها در آب هاي ايران و حمله موشكي ما به پايگاه عين الاسد توان پاسخ نظامي نداشتند اين حملات را با تداوم فشار اقتصادي و حملات سايبري به كشورمان پاسخ دادند. جلالي گفت: البته حملات سايبري آن ها را كنترل كرديم و به نقطه اي آسيب نرسيد. حمله سايبري آمريكايي ها در پدافند سايبري ما گير افتاده است و ناموفق بود. سردار جلالي افزود: اكنون زيرساخت شبكه هاي اجتماعي كشور متعلق به ما نيست و مردم ما در قالب آنچه كه بيگانگان مي خواهند، سازماندهي شده اند. وي گفت: نداشتن فهم مشترك مسئولان از فضاي مجازي، راه اندازي شبكه ملي اطلاعات را با كندي روبرو كرده است. رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور افزود: البته رهبر معظم انقلاب اسلامي دستور راه اندازي شبكه ملي اطلاعات را در زمان بندي مشخص به رئيس جمهور داده اند. سردار جلالي گفت: رهبر معظم انقلاب بازه زماني يك ساله را براي راه اندازي اين شبكه مشخص كرده اند و رئيس جمهور در زمان تحويل بودجه اين را اعلام كرد.​ در الزامات جديد براي همه ابهامات در فضاي سايبر تعيين تكليف شده است. رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور گفت: متاسفانه بودجه شبكه ملي اطلاعات در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي راي نياورد و حذف شد. اگر بودجه براي ايجاد اين شبكه وجود نداشته باشد راه اندازي آن دشوار و زمان بر خواهد شد. وي گفت: حمله اخير سايبري به كشور براي امكان سنجي حمله بزرگتري انجام شد و ما تحليل مي كنيم منشاء اين حمله كه از نوع ديداس بود آمريكا باشد كه البته جلوي اين حمله گرفته شد. سردار جلالي با بيان اينكه با اتكا به فضاي سايبر غير پايدار و بدون زيرساخت هاي داخلي، ايجاد اشتغال دائم در اين فضا با مشكل روبرو خواهد شد تصريح كرد: سال گذشته 130 رزمايش در فضاي سايبر انجام داديم و نقاط آسيب پذيريمان مشخص شد كه در پي رفع آن ها هستيم. وي با بيان اينكه آمريكايي ها آذر امسال آژانس امنيت زيرساخت هاي سايبري خود را تاسيس كردند افزود: شبكه ملي اطلاعات بايد طوري ايجاد شود كه در مقابل همه تهديدات سايبري ايمني داشته باشد و نمي توان نسبت به اين موضوع سهل انگاري كرد. رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور افزود:​ توسعه شبكه هاي اجتماعي بر اساس زيرساخت هاي خارج از كشور موجب مي شود دشمنان نيازي به جاسوس نداشته باشند. سردار جلالي گفت: اهميت فضاي سايبري از مواد غذايي بيشتر است، زيرا دشمن مي تواند بر افكار عمومي، اذهان جامعه و اطلاعات كشور تاثير بگذارد. وي افزود: يكي از الزامات پايداري شبكه سايبر را شبكه ملي مي دانيم و شبكه ملي اطلاعات پدافند حملات سايبري است. رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور گفت: زماني كه پمپ هاي خلاء براي حوزه هسته اي وارد كشور شد يكي از آن ها پس از 50 ساعت كار كردن منفجر شد. سردار جلالي اضافه كرد: با بررسي پمپ ديگر مشخص شد قطعه اي اضافي در پمپ هاي وارداتي كار گذاشته شده است كه پس از مدتي آن ها را از كار مي اندازد.