آذري جهرمي: اكثر ارتباطات در گيلان به شرايط عادي بازگشت

آذري جهرمي: اكثر ارتباطات در گيلان به شرايط عادي بازگشت به گزارش سيتنا، مهندس آذري جهرمي توئيت كرد: هم اكنون اكثر ارتباطات در گيلان به شرايط عادي بازگشت. مردم خوب گيلان! از اينكه اين چند روز بخاطر قطع گسترده برق قادر به ارائه خدمات ارتباطي مناسب به شما نبوديم، پوزش مي خواهيم. اگرچه از همان لحظه اول براي خدمت رساني كنار شما بوديم.