ابداع بانداژ كنترل از راه دور براي التيام زخم هاي مزمن

ابداع بانداژ كنترل از راه دور براي التيام زخم هاي مزمن تهران-ايرنا- محققان، بانداژ كنترل از راه دوري ابداع كرده اند كه مي تواند بدون نياز به تعويض، داروهاي مختلف را به زخم هاي مزمن برساند. به گزارش پايگاه اينترنتي نيواطلس، براي درمان زخم هاي مزمن اغلب نياز است كه در مراحل مختلف رويه درمان، داروهاي متفاوتي بكار برد. اكنون محققان يك بانداژ جديد الكترونيكي ابداع كرده اند كه اين قابليت را دارد تا بدون تعويض، داروهاي مختلف را در مراحل متفاوت رويه درمان به زخم ها برساند. اين بانداژ كه توسط گروهي از محققان دانشگاه كانكتيكات، نبرسكا-لينكلن و دانشكده پزشكي هاروارد در آمريكا ابداع شده است، داراي مخازن كوچك دارو است. زماني كه اين بانداژ توسط يك كنترل گر بيسيم كه به اندازه يك تلفن هوشمند است، فعال مي شود، سوزن هاي مينياتوري موجود در قسمت زير مخازن دارو، داروها را به اعماق زخم ها مي رسانند. ادعا مي شود كه اين رويه به طور نسبي بي درد است. به گفته محققان، تزريق داروها به اين روش مؤثرتر از اعمال ساده آنها روي پوست بوده و از همه مهمتر اين كه با استفاده از اين بانداژ، هر بار كه بايد داروي بيشتري اعمال شود، ديگر نيازي به تعويض باند و اذيت كردن زخم نيست. از سوي ديگر اين بانداژ از طريق اينترنت قابل كنترل است. به تازگي مشخص شده است كه اين فناوري نسبت به كاربرد موضعي دارو در هنگام درمان زخم هاي ضخيم پوستي بر روي موش هاي ديابتي برتري دارد. اين تحقيق هفته جاري در مقاله اي در مجله Advanced Functional Materials منتشر شده است. برچسب ها - سلامت - تسريع بهبود زخم