كاهش تراكنش هاي بانكي در پي اجباري شدن رمز دوم پويا

پويا شدن رمز دوم كارت هاي بانكي كه از دي ماه امسال اجرايي شد واكنش هاي زيادي را به همراه داشت. اين طرح كه به منظور كاهش حمله به حساب هاي بانكي و فيشينگ اجرا شده بود، با اينكه به نظر مي رسد موفق بوده اما حجم تراكنش هاي بانكي را نيز كاهش داده است. به گفته ي رئيس پليس فتاي ايلام بررسي پرونده هاي تشكيل شده در پليس فتاي اين استان نشان مي دهد آمار كلاهبرداري فيشينگ بعد از فعال سازي رمز دوم پويا روند كاهشي پيدا كرده است. با اين حال تأثير منفي آن روي كاهش ميزان تراكنش هاي بانكي را نمي توان ناديده گرفت. بسياري از كاربران كارهاي روزمره ي خود از جمله خريد شارژ يا پرداخت قبوض را به صورت آنلاين و همچنين از طريق كدهاي USSD انجام مي دادند؛ آمار و ارقام نشان مي دهند با پويا شدن رمز دوم كارت هاي بانكي ميزان اين تراكنش ها كاهش چشمگيري داشته است.مقاله ي مرتبط: - مهلت سه ماهه بانك صادرات براي استفاده از رمز دوم ثابت در تراكنش هاي زير 100 هزار تومان - فيشينگ چيست؟ چگونه سايت هاي كلاهبرداري را شناسايي كنيم؟ بانك مركزي براي كاهش مشكلات ناشي از نصب و راه اندازي اپليكيشن هاي رمزساز كه هر بانك به صورت جداگانه ارائه داده بود راه حل هايي را پيشنهاد داد، اما به نظر مي رسد اين راه حل ها نيز نتوانسته است مشكلات كاربران را كاهش دهد. راه حل اول ارسال رمز دوم پويا به صورت پيامكي است كه به گفته ي برخي كاربران پيامك حاوي رمز دوم در برخي از تراكنش ها دير ارسال مي شود و كاربر نمي تواند در زمان تعيين شده تراكنش خود را تكميل كند. راه حل دوم نيز اين بود كه تراكنش هاي كم تر از 100 هزار تومان به رمز دوم پويا نياز ندارند و با همان رمز دوم ايستا كار مي كنند؛ اما به اين شرط كه كاربر مسئوليت عواقب ناشي از آن را بپذيرد. به عبارتي اگر كاربر بخواهد براي تراكنش هاي زير 100 هزار تومان از رمز دوم ايستا استفاده كند بايد در مهلت تعيين شده از سوي بانك ها، به خودپرداز بانك مورد نظر مراجعه كرده و ضمن انتخاب رمز دوم ايستاي جديد، تعهد دهد كه مسئوليت عواقب ناشي از استفاده نكردن از رمز دوم پويا براي تراكنش هاي زير 100 هزار تومان را مي پذيرد. البته اين موضوع در حال حاضر از طرف دو بانك ملي و صادرات مطرح شده است و احتمالا ساير بانك ها نيز در آينده مهلتي را براي انجام اين كار تعيين خواهند كرد.با اينكه بانك ها اعلام كرده اند حداكثر سرعت را در تسهيل فرايند ارائه ي رمز دوم پويا در دستور كار قرار داده اند اما مشكلات همچنان ادامه دارد. بررسي ها نشان مي دهد تعداد تراكنش هاي خريد اينترنتي كه مستقيما مرتبط با كسب وكارهاي اين حوزه است حدود چهار درصد نسبت به قبل از الزام استفاده از رمز دوم پويا كاهش داشته است. تراكنش هاي شامل تراكنش هاي كارت به كارت از طريق برنامك ها نيز حدودا 20 درصد كم تر شده است.online shoppingمقاله ي مرتبط: - مشكلات رمز پويا همچنان ادامه دارد بيشترين حجم خريد شارژ اپراتورها از طريق كدهاي دستوري يا همان USSD صورت مي گيرد. برآوردهاي شاپرك نيز نشان مي دهد حجم زيادي از خريدهاي موبايلي مبالغي كمتر از دو هزار تومان را به خود اختصاص مي دهند كه تقريبا تمامي آن ها از طريق كدهاي دستوري صورت مي گيرد. طبق گزارش دي ماه شاپرك 40/49 درصد مجموع تراكنش هاي موبايلي داراي مبلغي كم تر از 2 هزارتومان و 64/03 درصد تراكنش ها داراي مبلغ كمتر از پنج هزار تومان بوده اند. همچنين طبق گزارش شاپرك در دي ماه گذشته از كل تعداد تراكنش هاي انجام شده از طريق شاپرك 10/65 درصد تراكنش ها براي پرداخت قبوض و خريد شارژ بوده است كه به نظر مي رسد اين آمار در بهمن ماه باتوجه به اجرايي شدن رمز پويا تاحدودي كاهش يابد.محمدجواد صدوقي، مديرعامل شركت ستاره ي اول ارائه كننده ي خدمات USSD مي گويد حتي پرداخت هاي كم تر از 100 هزار تومان بر بستر USSD نيز دچار مشكل شده است و مشتريان اپراتورها براي خريد شارژ يا پرداخت قبوض كم تر از 100 هزار تومان نيز با منبع يا اختلال روبه رو مي شوند. او با اشاره به اينكه برخي اختلال ها احتمالا به دليل وابستگي شركت هاي پرداختي به بانك ها است گفت:در پي اين اختلال ها عملا پس از پياده سازي رمز پويا، ستاره ي اول به عنوان شركتي كه بيشترين سهم از تراكنش هاي مبتني بر كدهاي دستوري را دارد با كاهش درآمد مواجه شده و درآمدهاي اين شركت طي روزهاي گذشته به اندازه ي دو سال پيش خود بازگشته است. بعد از كاهش ميزان فروش در زمان قطعي اينترنت، حالا اختلالات رمزپويا در بانك هايي مانند ملت، ملي، رفاه، كشاورزي و سپه حتي در تراكنش هاي زير 100 هزار تومان عملا فروش ما را به شكل غيرقابل باوري كاهش داده است و ما در اين مقطع چاره اي جز صبوري تا زمان ترفيع اختلالات بانكي نداريم.كم شدن تراكنش هاي بانكي مطمئنا تأثير منفي زيادي روي كسب وكارهاي اينترنتي مي گذارد. بانك ها بايد بتوانند با بهبود كيفيت همكاري خود با مخابرات و اپراتورهاي تلفن همراه، روند ارسال پيامك رمز دوم را تسريع كنند. همچنين درنظرگرفتن يك اپليكيشن واحد رمزساز از سوي بانك مركزي مي تواند تا حدود زيادي مشكلات ناشي از رمز دوم پويا را كاهش دهد.درصورتي كه هنوز رمز پوياي كارت بانكي خود را فعال نكرده ايد، با استفاده از راهنماي دريافت رمز پويا مي توانيد نسبت به فعال سازي آن اقدام كنيد.