فرياد داماد ناصر حجازي هم از دست مديران استقلال بلند شد

فرياد داماد ناصر حجازي هم از دست مديران استقلال بلند شد به گزارش فارس، سعيد رمضاني سرپرست تيم فوتبال استقلال امروز در شرايطي كه آبي پوشان را تا فرودگاه همراهي كرد و اقدامات لازم در مورد سفر استقلال به كويت را انجام داد در دقيقه 90 تصميم گرفت تيمش را در سفر به كويت همراهي نكند. زماني كه مي خواستم سرپرست شوم برايم چوب لاي چرخ گذاشتند وي در بخش ابتدايي صحبت هايش گفت: شايد برايتان جالب باشد كه چگونه به استقلال رفتم مي خواهم گريزي به عقب بزنم و زماني كه زندگي مشتركم را آغاز كردم بگويم هنگامي كه مي خواستم با همسرم ازدواج كنم  و به خواستگاري او رفتم مي دانستم كه بايد با تك دختر ناصر حجازي ازدواج كرده و زندگي مشترك تشكيل بدهم. متأسفانه در اين بين عده اي شيطنت كرده و چوب لاي چرخ كارم گذاشتند ولي خدا را شكر مي كنم خانواده حجازي برايشان پول و اين مسائل مهم نبود و آنها انسانيت و شخصيت را ملاك قرار داده بودند. ماجراي پيوستن من به استقلال هم درست مشابه همين قصه بود.من تجربه بازي در سطح اول فوتبال ايران را داشتم و قرار بود به بهترين تيم ايران و آسيا اضافه شوم ولي يكسري تصور كردند من كيسه دوخته ام. نه بحث مالي داشتم و نه به دنبال پول بودم و خدا را شكر زندگي ام از راه ديگري مي چرخد، وقتم را هم 24 ساعته براي استقلال گذاشتم اما دست من خالي است و يك جايي ديگر كار از دست من خارج بود. لباس، زمين تمرين و توپ چيزي است كه برايش با مديران باشگاه چانه بزنم؟ وي افزود: متأسفانه اراده اي براي حل شدن مشكلات نمي بينم و معتقدم همه اين ها مي تواند به تيم لطمه بزند. نمي دانم صحبت هايم را چگونه بيان كنم كه باعث ناراحتي كسي نشود چون در زندگي ام به كسي بي احترامي نكردم ولي احساس مي كنم در حال حاضر مديران باشگاه يا وقت كافي را ندارند كه 24 ساعته براي استقلال كار كنند و يا اينكه برخي از مسائل را نمي دانند. من از شما سوال مي كنم آيا زمين مناسب، لباس، توپ و ... مسائلي است كه من براي تهيه آنها با مديران باشگاه و هيأت مديره چانه بزنم؟ شكل پرداخت پاداش ها براي تيم مشكل درست كرد سرپرست تيم فوتبال استقلال تأكيد كرد: يك ماه پيش به دبي رفتم و لباس ها را از آنجا آوردم و اين لباس هاي تيم الان در تهران است ولي جالب است كه هنوز البسه تيم از گمرك خارج نشده است. من هر بازي بايد به بازيكنان تيم بگويم روي آرم شركت ايرانسل چسب بزنيد كه ما جريمه نشويم. كادر فني تيم استقلال براي آسيا لباس ندارد. اين ها مشكلات نيست؟ قبل از اينكه آن اتفاق براي زمين مجموعه ورزشي انقلاب بيفتد به مديران باشگاه گفتم پيمانكار ممكن است كار را زمين بگذارد ولي كسي به حرف من گوش نكرد. متأسفانه نحوه پرداخت پاداش ها به بازيكنان به شكلي صورت گرفته كه عامل اختلاف در تيم شده است. اين اتفاقات در حالي رخ داده كه من حتي يك پست در اينستاگرام با اسم استقلال نگذاشته ام. نه اهل شو بودم و نه اهل نمايش ولي يك جايي ديگر كار از دستم خارج مي شود. بازيكنان استقلال با شرافت هستند وي تاكيد كرد: بازيكنان استقلال بازيكنان با غيرت و با شرافتي هستند و در اين مدت هم انصافا هر چه گفتم گوش كردند، آنها هميشه به من احترام گذاشتند ولي همه چيز با احترام پيش نمي رود. مطمئنا بازيكنان هم خواسته هايي دارند كه من به تنهايي و با اين شرايط نمي توانم بدون امكانات و ابزار آنها را در اختيار بازيكنان بگذارم.مطمئن هستم آنها در بازي دوشنبه تمام تلشا خود را براي موفقيت تيم انجام مي دهند. اهل شو و نمايش و اينستاگرام نبودم اما ظاهرا اختيار ندارم رمضاني خاطرنشان كرد: امروز مي خواستم تيم را وارد قسمت CIP فرودگاه كنم ولي به من اجازه ندادند آنها مي گويند صرفه جويي كنيد ولي مگر استقلال پشتوانه ندارد كه در آستانه يك بازي آسيايي از حضور در جايگاه CIP محروم شود؟ هزار راهكار براي درآمدزايي در اين باشگاه وجود دارد ولي من سرپرست تيم اختيار ندارم كه بازيكنانم را به جايگاه CIP ببرم من هيچگونه چشم داشت مالي به اين باشگاه نداشته ام ولي واقعا نمي توانم در چشم بازيكنان نگاه كنم. من در خانه اي زندگي كرده ام كه ناصر حجازي زندگي كرده و نمي توانم خيلي از مسائل را ببينم.خيلي ها به من گفتند بي تفاوت باش، سرپرستي استقلال شهرت دارد، در آنجا بمان و خودت را روي بورس نگه دار ولي اعتقاد من به اين مسائل نيست. من نمي توانم اينگونه باشم. تاكيد مي كنم نه اهل شو بودم و نه اهل نمايش ولي يك جايي ديگر كار از دستم خارج مي شود. با پوشيدن كت و شلوار و پر كردن برگه تعويض نمي توانم كمك كنم وي تصريح كرد: اخلاق من اينگونه است كه اگر نتوانم كمك كنم  خودم مي روم. اگر قرار است فقط كت و شلوار بپوشم و برگه تعويض پر كنم پس به چه دردي مي خورم؟ شايد با رفتن من خيلي ها بيدار شوند. شايد با اين حركت من خيلي از آقايان تلنگري به خودشان بزنند. شايد نبود من بتواند در اينجا به استقلال كمك كند. من نمي خواهم تقصير را به گردن كسي بيندازم ولي احساس مي كنم مديران باشگاه يا وقت رسيدگي به امور تيم را ندارند و يا اينكه بايد نگرش شان را تغيير دهند من به عنوان يك فوتبالي حسم اين است كه اين تيم با اين شرايط لطمه مي خورد. سرپرست استقلال تاكيد كرد: چطور مي شود استقلال شرايط اوليه تمريني كه لباس و توپ و اينگونه مسائل است را در اختيار نداشته باشد. در اين مدت نه اهل مصاحبه بودم و نه سعي كردم شانتاژ كنم اما انصافاً خسته شده ام و وقتي مي بينيم يكسري اتفاقات رخ داده كه تيم از حالت همدلي خارج شود مجبورم كنار بكشم. همه تقصيرها گردن من اما به داد استقلال برسيد رمضاني ادامه داد: شايد رفتن من در اين مقطع به استقلال كمك كند اما نمي توانم منكر شوم كه بزرگ ترين افتخارم خدمت به اين مجموعه بود. اصلا شما بگوييد همه تقصيرها گردن سعيد رمضاني است ولي لطفا كمك كنيد امور اين تيم درست انجام شود و به داد استقلال برسيد. مجيدي يك مربي جوان است كه آمده تا به تيم كمك كند ولي نبايد رفتارهايي صورت بگيرد كه يك مربي جوان دلسرد شود. اولويت ها براي استقلال رسيدگي به امور اين تيم و امكانات براي 30 بازيكن و چند مربي است نه اينكه ما اين همه دغدغه داشته باشيم. اگر قرار است خدمت كنم بايد ابزار داشته باشم وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نمي خواهد به كارش در استقلال ادامه بدهد، گفت: اگر قرار است خدمت كنم بايد ابزار در اختيارم باشد تأكيد مي كنم با پوشيدن كت و شلوار و پر كردن برگه تعويض كاري از دستم بر نمي آيد. اين مسائل بايد از ريشه درست شود نه من بلكه هر كسي در اين پست و سمت قرار بگيرد، اگر شرايط امكانات و ابزار برايش فراهم نشود مطمئنا دچار مشكل خواهد شد. رمضاني خاطر نشان كرد: من با فرهاد مجيدي هم صحبت كردم و او از من خواست كه كنار تيم باشم ولي به مجيدي هم گفتم وقتي نمي توانم كمك كنم و اختياري ندارم مطمئناً نبودنم بهتر از بودنم است. امروز هم در فرودگاه تمامي كارهاي تيم را انجام دادم و نگذاشتم بچه هاي تيم ذره اي دچار مشكل شوند در اين مدت تلاش زيادي كردم تا به تيم كمك كنم و 24 ساعته وقت گذاشتم، چشمداشت مالي هم نداشتم ولي انصافاً با اين شرايط كار كردن غيرممكن است.