سايت آپارات به دليل تحريم هاي بين المللي براي ساعاتي از دسترس خارج شد

سايت آپارات به دليل تحريم هاي بين المللي از دسترس خارج شد به گزارش سيتنا، محمدجواد شكوري مقدم، مديرعامل آپارات ساعاتي پيش با انتشار توئيتي نوشت: متاسفانه بدليل اعمال تحريم هاي بين المللي از طرف شركت ثبت كننده دامنه، آپارات بدون اطلاع قبلي، ناگهان از دسترس خارج شد. در حال انتقال به شركت ثبت دامنه جديد هستيم، اميدواريم اين فرايند بيش از يك روز زمان نبرد. كاش فقط درگير تحريم بوديم. در زمان ارسال خبر، ظاهرا اين مشكل برطرف شده و سايت براي كاربران در دسترس است.