فيلتر عكس هاي فتوشاپي توسط اينستاگرام

فيلتر عكس هاي فتوشاپي توسط اينستاگرام به گزارش سيتنا به نقل از تك رادار، مسؤولان صحت سنجي اينستاگرام از اين پس تصاويري كه به طور ديجيتال تغيير داده شده اند را با عنوان «اطلاعات غلط» پرچم گذاري مي كنند. عكس هايي كه با مقاصد هنري فتوشاپ شده اند نيز از اين قاعده مستثني نخواهند بود. وقتي پستي پرچم گذاري شود، اينستاگرام با فيلتر كردن آن از هشتگ ها و بخش اكسپلور (Explore) پيدا كردن آن را بر روي پلتفرم خود مشكل مي كند. اگرچه اين پست ممكن است همچنان بر روي فيد و يا صفحه پروفايل كاربر باقي بماند اما در صورت كليك بر روي آن با هشداري كه در تصوير زير مشاهده مي كنيد، روبه رو خواهيد شد. اين حركت جديد در راستاي تلاش هاي فيسبوك شركت مادر اينستاگرام براي مبارزه با اخبار جعلي يا فيك نيوز است. از آن جايي كه اينستاگرام تعريف دقيقي از آنچه "اطلاعات غلط" تلقي مي كند، ارائه نداده است، اين طبقه بندي در مورد هر پست توسط مسؤولان مستقل صحت سنجي انجام مي شود.