روابط عمومي پالايشگاه تبريز در بين روابط عمومي هاي كشور برتر شد

روابط عمومي پالايشگاه تبريز در بين روابط عمومي هاي كشور برتر شد آرمان تبريز-روابط عمومي شركت پالايش نفت تبريز با ارايه ايده اي در زمينه مسوليت هاي اجتماعي در شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران حايز رتبه برتر شد. آرمان تبريز-روابط عمومي شركت پالايش نفت تبريز با ارايه ايده اي در زمينه مسوليت هاي اجتماعي در شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران حايز رتبه برتر شد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز؛شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران با رويكرد "ايده پردازي" و "تجربه محوري"، روز دوشنبه 23 دي ماه جاري در مركز همايش هاي بين المللي سازمان مديريت صنعتي در تهران برگزار شد. در اين كنفرانس بين المللي پالايشگاه تبريز با ارايه مقاله اي با عنوان "نقش روابط عمومي در استقرار مسئوليت اجتماعي (با تاكيد بر: شركت پالايش نفت تبريز)" تاليف شاكر خفايي رئيس روابط عمومي و امور بين الملل شركت پالايش نفت تبريز، حايز رتبه برتر شد. همچنين در حاشيه اين كنفرانس نشست تخصصي با موضوع "اهميت جايگاه تجربه محوري و ايده پردازي در روابط عمومي" با حضور مديران روابط عمومي ها برگزار شد كه ايده ها و تجارب برخي مديران به خصوص مدير روابط عمومي شركت پالايش نفت تبريز نيز ارايه شد