مسؤول جديد روابط عمومي اداره كل اوقاف مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان ساري به نقل از روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مازندران، طي حكمي از سوي  ابراهيم حيدري جناسمي مديركل اوقاف و امور خيريه مازندران، صاحب نجفي به مدت سه سال به عنوان مسؤول جديد روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه مازندران منصوب شده است.  آيين تكريم و معارفه مسؤول روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مازندران در جلسه شوراي اداري اوقاف استان برگزار خواهد شد. صاحب نجفي پيش از اين فعال رسانه اي استان مازندران بوده و محمود فياض بخش مسؤول سابق روابط عمومي اداره كل اوقاف و امور خيريه مازندران روز گذشته به عنوان رئيس جديد اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مياندورود منصوب شده است. انتهاي پيام/86041/ج