اهداي «جايزه خلاقيت» كنفرانس بين المللي روابط عمومي به شهرداري كاشان

مدير ارتباطات و امور بين الملل شهرداري كاشان از اهداي «جايزه خلاقيت» شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران به شهرداري كاشان خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري شبستان از شمال استان اصفهان، «مهدي بذرافشان» در گفت و گو با خبرنگاران گفت: «جايزه خلاقيت» شانزدهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران به شهرداري كاشان اهدا شد. مدير ارتباطات و امور بين الملل شهرداري كاشان افزود: اين جايزه ي بين المللي به پاس طراحي و اجراي سامانه «ديدبان خدمت» و طرح «چلچراغ توسعه» به عنوان پروژه هاي شفافيت آفرين و مشاركت محور مديريت شهري اعطا شده است. بذرافشان افزود: در اين كنفرانس كه با حضور مديران كل روابط عمومي دستگاه ها و نهادها و فعالان عرصه ارتباطات از سراسر كشور در مركز همايش هاي بين المللي سازمان مديريت صنعتي تهران برگزار شد، اين دو طرح همچنين توانست مولفه هاي ايده پردازي و تجربه محوري كنفرانس را هم كسب كند./