فعاليت هاي گسترده روابط عمومي شركت فرودگاه ها در برندسازي/ نقش موثر ارتباطات رسانه اي و تبليغات محيطي در تحقق اهداف روابط عمومي

سرپرست روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در مراسم آغاز به كار دوره آموزشي «هنر خوب نوشتن» يكي از اصلي ترين برنامه هاي مديريت روابط عمومي را تلاش براي برندسازي و استفاده از امكانات موجود براي معرفي فعاليت ها و ماموريت هاي شركت عنوان كرد. به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، عباس مسيبي، امروز (24 دي) در مراسم آغاز به كار دوره آموزشي مسوولان روابط عمومي ستادي و فرودگاهي در سخناني با اشاره به سختي ها، فشارهاي رواني و استرس هاي كار روابط عمومي از ارتباطات به عنوان يكي از مهمترين محورهاي فعاليت هاي اين حوزه ياد كرد و گفت: رويكرد جديد روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، شناساندن اين شركت است و تا وقتي برندسازي نشود، بسياري از مسائل حل نخواهد شد. سرپرست روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با بيان اينكه براي داشتن روابط عمومي قوي بايد زيرساخت هاي لازم فراهم شود، خبر داد: با حمايت و دستور مديرعامل، به زودي روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران صاحب ساختار تشكيلاتي مجزا و اداره اي مشخص مي شود. وي يكي از اصلي ترين برنامه هاي مديريت روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران را استفاده از امكانات موجود براي برندسازي شركت عنوان كرد و گفت: در اين راستا اقدامات مفيد زيادي انجام شده است كه در اين راستا مي توان به راه اندازي واحد ارتباط با رسانه و ارسال اخبار توليدي كارشناسان خبري پورتال پيش از انتشار به خبرگزاري هاي پرمخاطب اشاره كرد كه به افزايش ميليوني بازديد اخبار شركت انجاميده است. همچنين تلاش شده از فعاليت جزيره اي روابط عمومي 53 فرودگاه كشور ممانعت شود و اميدواريم بتوانيم از ظرفيت هاي موجود در فرودگاه ها در حوزه تبليغات محيطي فرودگاهي براي معرفي خدمات شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بهره مند شويم. مسيبي از سرمايه گذاري موثر بر مستندسازي پروژه هاي فرودگاهي خبر داد و افزود: يكي از برنامه هاي روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران كه در پروژه افتتاح رادار كوشك بزم كليد خورد، تهيه مستند جامع از طرح هاي بزرگ فرودگاهي و ارسال به رسانه ملي به عنوان خوراك خبري است كه مي تواند در افزايش زمان پرداختن به پروژه هاي فرودگاهي در رسانه ملي موثر باشد. وي افزود: به دنبال گنجاندن بندي در قراردادهاي عمراني و تجهيزاتي براي مستندسازي حرفه يي از روند اجراي پروژه ها هستيم كه توسط پيمانكاران با نظارت روابط عمومي شركت انجام شود. وي همچنين با اشاره به اينكه نيروي انساني مهمترين سرمايه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران است بر ضرورت برنامه ريزي براي افزايش ارتباط هاي درون و برون سازماني روابط عمومي فرودگاه ها تاكيد كرد. نقش موثر روابط عمومي در ايجاد انسجام سازماني همچنين در اين مراسم، رضا بديعي فرد، مديركل فرودگاه هاي استان فارس در سخناني با ابراز خرسندي از برگزاري دوره آموزشي مسوولان روابط عمومي ستادي و فرودگاهي در شيراز عنوان كرد: روابط عمومي يكي از شيوه هاي مهم انتقال پيام به مخاطبان به شمار مي رود كه امروز به عنوان يك علم و تخصص از جايگاهي ويژه برخوردار است. وي از روابط عمومي به عنوان حلقه واسط ميان شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و گروه هاي صاحب قدرت خارج شركت ياد كرد و گفت: روابط عمومي داراي نقشي موثر در شكل دهي افكار عمومي هر سازمان است كه دست اندركاران اين حوزه بايد بدانند كه در جايگاهي خطير قرار دارند. بديعي فرد با تاكيد بر نقش موثر روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در برجسته سازي جايگاه شركت افزود: براي تحقق اين امر بايد مسوولان روابط عمومي داراي تعامل گسترده محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي باشند و به حوزه هاي مختلف تخصصي تسلط داشته باشند. وي همچنين گفت: روابط عمومي ها مي توانند نقش موثري در ايجاد يك انسجام سازماني داشته باشند و مي توانند با ورود به موقع مانع بروز تفرقه ها و يا انعكاس نادرست اخبار از درون و بيرون سازمان هايشان شود. به گفته وي؛ گاه برخي رسانه ها از يك حقيقت براي بيان امري دروغ و يا از يك پيام دروغ براي بيان حقيقت استفاده مي كنند كه جاي تاسف دارد.