فيلمبرداري از صحنه آزار دو دختر 15ساله در پارتي شبانه

فيلمبرداري از صحنه آزار دو دختر 15ساله در پارتي شبانه به گزارش سيتنا، پليس ايتاليا هشت مرد را در جريان تجاوز به دو دختر 15 ساله دستگير و تحت بازجويي قرار دادند. فيلم تجاوز به دو دختر در پارتي طي بازجويي از هشت متهم اين پرونده مشخص شد كه دو قرباني كه در يك مهماني شبانه حضور داشتند توسط هشت متهم كه جزو مهمانان مراسم بودند به طور وحشيانه اي مورد تجاوز قرار گرفتند و از اين رابطه اجباري فيلمبرداري شده كه در فضاي مجازي به اشتراك گذاشته شده است. در پي انتشار ويديو التماس هاي دو دختر و آزار جنسي شان، قربانيان به اداره پليس مراجعه كرده و جنايت هشت مرد را فاش كردند كه پس از بررسي فيلم پخش شده متهمان از تاتو هاي روي بدنشان شناسايي و دستگير شدند. رد پاي خواننده معروف در تجاوز به دو دختر 15 ساله در جريان دستگيري عاملان پرونده  كه يكي از آن ها خواننده معروفي در ايتاليا است اعتراف كردند كه به خاطر مصرف الكل و ماري جوانا در حالت طبيعي نبودند به همين خاطر زماني كه دو دختر در ميدان رقص بودند آن ها را در تاريكي سالن به اجبار به اتاق كشانده و مورد تعرض گروهي قرار دادند. در حال حاضر رسيدگي به اين پرونده ادامه خواهد داشت.