منصور با زن مطلقه دوست شد تا دختر 18 ساله را آزار شيطاني بدهد

منصور با زن مطلقه دوست شد تا دختر 18 ساله را آزار شيطاني بدهد به گزارش ركنا، مادر جوان الهه در ادعاهاي هولناكي در دادگاه كيفري استان تهران گفت: بعد از طلاق با دخترم در تهرانپارس زندگي مي كنيم، خودم از راه فروختن لباس و اجاره كردن غرفه، خرج زندگي را در مي آورم، تا اينكه منصور با من آشنا شد او خودش را پليس و سروان معرفي كرد و چون ظاهر فريبنده و سلاح و دستبند داشت باور كردم و او را وارد حريم زندگي ام كردم. وي ادامه داد: مدتي نگذشته بود كه ديدم رفتارهاي مرموزي دارد بخاطر همين رابطه ام را با او قطع كردم و از الهه خواستم جواب تماس هاي منصور را ندهد اما اين دختر گوش نداد و سر قراري كه با او گذاشته بود رفت و ما را بيچاره كرد. الهه نيز گفت: خسرو با من تماس گرفت و گفت مي خواهد مرا ببيند، من به سر قرار رفتم و پس از اينكه سوار ماشينش شدم، با تهديد اسلحه و زور من را به خانه خود برد؛ زمانيكه به خانه اش رسيديم به او گفتم كه مي خواهم از آنجا خارج شوم اما او نپذيرفت و من را مورد آزار و اذيت قرار داد. منصور كه متاهل است در دفاع از خود گفت: آن روز همسرم سر كار بود، ارتباط با الهه را قبول دارم اما او را با زور به خانه ام نبردم و اگر او را با زور به خانه ام برده بودم، همه اهالي ساختمان اين موضوع را مي فهميدند.