معرفي رئيس جديد روابط عمومي پتروشيمي اروند

در حكمي از سوي حسن نشان زاده مديرعامل پتروشيمي اروند، زهره متقي رئيس سابق فرهنگسراي فردوسي، رئيس روابط عمومي اين شركت شد. به گزارش اقتصادطلايي ، در حكمي از سوي حسن نشان زاده مديرعامل پتروشيمي اروند، زهره متقي رئيس سابق فرهنگسراي فردوسي، رئيس روابط عمومي اين شركت شد. زهره متقي پيش از اين انتصاب به (...) در حكمي از سوي حسن نشان زاده مديرعامل پتروشيمي اروند، زهره متقي رئيس سابق فرهنگسراي فردوسي، رئيس روابط عمومي اين شركت شد. به گزارش اقتصادطلايي ، در حكمي از سوي حسن نشان زاده مديرعامل پتروشيمي اروند، زهره متقي رئيس سابق فرهنگسراي فردوسي، رئيس روابط عمومي اين شركت شد. زهره متقي پيش از اين انتصاب به مدت 5 سال مديريت فرهنگسراي فردوسي بندرماهشهر از زير مجموعه هاي مهم شركت عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي را بر عهده داشته و جشنواره هاي بزرگ و مهمي را نيز در اين مدت برگزار كرده است. متقي از كاركنان بومي صنعت پتروشيمي در بندرماهشهر است و اين انتصاب در ادامه روند بومي گزيني و شايسته سالاري در پتروشيمي اروند صورت گرفته است. پيش از اين ابراهيم چگني رياست روابط عمومي اين شركت را برعهده داشت . بر اساس اين گزارش، قرار است صبح روز 3شنبه 25 شهريورماه مراسم معارفه رئيس جديد روابط عمومي اين شركت برگزار شود.