مجري صداوسيما به دنبال جلب رضايت پرسپوليس

مجري صداوسيما به دنبال جلب رضايت پرسپوليس سايت باشگاه پرسپوليس در اطلاعيه خود نوشت: پيرو شكايت صورت گرفته از مجري شبكه يك صدا و سيما، روز سه شنبه جلسه رسيدگي، با حضور، عليرضا قدير، مشاور  حقوقي باشگاه و نامبرده در مجتمع شوراي حل اختلاف برگزار و پس از شنيده شدن اظهارات طرفين، مقرر شد متشاكي رضايت باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس را جلب نمايد.  در همين راستا تاريخي براي جلسه بعدي، جهت اخذ نظر باشگاه پرسپوليس در ارتباط با رضايت يا عدم رضايت، تعيين گرديد. گفتني است اين مجري، پس از قهرماني مقتدرانه پرسپوليس كه منجر به اولين پوكر قهرماني در تاريخ فوتبال ايران شد، در يكي از برنامه هاي خود به طعنه مسايلي را مطرح كرد. اين مساله با اعتراض بسيار زياد هواداران، افكار عمومي و رسانه ها روبرو شد و واكنش تعدادي از ديگر مجريان تلويزيون را نيز به همراه داشت و روابط عمومي شبكه يك سيما نيز در اطلاعيه اي از هواداران و باشگاه پرسپوليس دلجويي كرد. با اين وجود، مجري مذكور در برنامه ديگري، مجددا، مسايلي را مطرح كرده بود.