مديران روابط عمومي تدوين گر نيستند تحليل گرند

اولين وبينار روابط عمومي حرفه اي در روز سه شنبه 25 شهريورماه با حضور روابط عمومي هاي شركت هاي تابعه گروه توسعه صنايع بهشهركه با واحد ارتباطات و اطلاع رساني اين شركت در جهت رشد و بالندگي روابط عمومي بوده است برگزار شد. به گزارش كيوسك خبر به نقل از بيدنا، حامد كريمي مدير روبط عمومي پاكسان كه سخنران اين جلسه مجازي بود با تشكر از فراهم شدن اين فرصت و برگزاري اين وبينار، براي يادگيري و ارتقاي هرچه بيشتر سطح اطلاع رساني شركت ها اهداف و فعاليت سازمان ها بيان داشت: در كشورما متاسفانه تعريف درستي از روابط عمومي كه با قدرت، ساز و كارهدفمند يك سازمان را ايجاد كند، وجود ندارد. مدير روابط عمومي پاكسان افزود: واحدهاي روابط عمومي نياز به تغيير نگرشي دارند كه به اشتباه در سازمان ها نهادينه شده و بايد اين مساله را درك كنند كه آنها مغز متفكر جامعه و سازمان هستند. به اين معني كه بايد افكار عمومي را با خود و سازمانشان همراه كنند. وي خاطرنشان كرد: از نقاط قوت مديران روابط عمومي آن است كه چشم، گوش و زبان او تحليلگر باشد، چرا كه آنها تدوين گر نيستد بلكه تحليل گر هستنند به اهميت و جايگاه مديران روابط عمومي شركت ها پرداخت و در ادامه ويژگي هاي آن را اينگونه برشمرد: اساس ويژگي مديران براي همه يكسان نيست. براي يك سري از روابط عمومي ها خاص است مثلا آنها به صورت متداوم آنلاين هستند، جنبه نقد پذيري دارند، قانونمند، صبور و مهربان و فارغ از هرگونه وابستگي جناحي و سياسي هستند. در همين مرحله اول روابط عمومي گروه بهشهر به درستي در اين مسير گام برداشته است و برگزاري اين وبينار فضا را براي همدل كردن ديگر روابط عمومي هاي تابعه اين شركت فراهم كرده است.