نشست مجازي مديران روابط عمومي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، پارك هاي علم و فناوري منطقه 6 كشور برگزار شد

نشست مجازي مديران روابط عمومي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، پارك هاي علم و فناوري منطقه 6 كشور برگزار شد فصل اقتصاد - روابط عمومي دانشگاه ميبد در جشنواره روابط عمومي هاي برتر دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، پارك هاي علم و فناوري منطقه 6 كشور موفق به كسب رتبه اول در شاخص " اطلاع رساني و ارتباط با رسانه ها" در بين دانشگاه هاي منطقه 6كشور شد. شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا) - || روابط عمومي دانشگاه ميبد در جشنواره روابط عمومي هاي برتر دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، پارك هاي علم و فناوري منطقه 6 كشور موفق به كسب رتبه اول در شاخص ” اطلاع رساني و ارتباط با رسانه ها” در بين دانشگاه هاي منطقه 6كشور شد. به گزارش شارا، درنشست مجازي مديران روابط عمومي دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، پارك هاي علم و فناوري منطقه 6 كشور كه به ميزباني دانشگاه هنر اصفهان و با حضور دكتر عليرضا عبداللهي نژاد، مديركل روابط عمومي وزارت علوم و دكترندا شفيعي معاون مدير كل، سركار خانم زرين كفش دبير مناطق ده گانه و مديران روابط عمومي دانشگاه هاي منطقه6، صبح امروز(سه شنبه) 25 شهريور99 برگزار شد، برترين هاي جشنواره روابط عمومي هاي دانشگاه ها و مراكز علمي فناوري منطقه 6 كشور معرفي شدند و روابط عمومي دانشگاه ميبد موفق به كسب رتبه اول در بخش "اطلاع رساني و ارتباط با رسانه ها" در بين دانشگاه هاي منطقه 6 كشور گرديد. لازم به يادآوري است اين جشنواره در سه محور عمومي شامل «اطلاع رساني و ارتباط با رسانه ها»، «تبليغات و انتشارات در راستاي اجراي مديريت سبز» و «روابط عمومي الكترونيك» و دو محور ويژه شامل «مديريت سبز و مصرف بهينه منابع» و «مسئوليت اجتماعي» برگزار شد. همچنين در اين نشست، انتخابات دبير منطقه 6 كشور هم برگزار گرديد كه محمد جباري مدير روابط عمومي دانشگاه هنر اصفهان بار ديگر با كسب اكثريت آراء بعنوان دبير مديران روابط عمومي دانشگاه هاي منطقه 6 كشور انتخاب گرديد. شايان ذكر است دانشگاه هاي منطقه 6 كشور شامل دانشگاه ها، مراكز پژوهشي، پارك هاي علم و فناوري استان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و يزد مي باشد.