پروژه ي رينگ فيبرنوري جزاير خليج فارس از اجزاي مهم شبكه ملي اطلاعات است/ اين پروژه را با اتكا با دانش و توان شركت هاي داخلي اجرا كرديم/ به دنبال صادرات خدمات ايجاد مسيرهاي فيبرنوري دريايي هستيم

پروژه ي رينگ فيبرنوري جزاير خليج فارس از اجزاي مهم شبكه ملي اطلاعات است/ اين پروژه را با اتكا با دانش و توان شركت هاي داخلي اجرا كرديم/ به دنبال صادرات خدمات ايجاد مسيرهاي فيبرنوري دريايي هستيم به گزارش سيتنا، حميد فتاحي، مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت، در آيين افتتاح پروژه رينگ فيبرنوري جزاير قشم، كيش و خارك، گفت: با افتتاح اين پروژه بحث پايداري، حفظ و ارتقاي ارتباطات ميان جزاير و سرزمين اصلي تقويت خواهد شد. وي افزود: تكاليفي كه براي وزارت ارتباطات در موضوع مهم شبكه ملي اطلاعات در نظر گرفته شده است، بحث برقراري ارتباطات پايدار به خصوص در مناطقي است كه از بعد فاصله داراي امكانات كمتري هستند در چهارچوب عدالت ارتباطي به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. فتاحي ادامه داد: روزي كه در دفتر آقاي آذري جهرمي مشغول برنامه ريزي اين پروژه ها بوديم، ايشان عنوان كردند براي اين پروژه يك شعار در نظر بگيريد و خودشان پيشنهاد كردند، اتصال پاره هاي تن وطن به سرزمين اصلي شعار اين پروژه باشد كه انتخاب اين شعار انگيزه اي براي همكاران من در شركت ارتباطات زيرساخت شد با اين نگاه كه ما تكه هايي از وطن را داريم به سرزمين اصلي متصل مي كنيم. معاون وزير ارتباطات تصريح كرد: يكي ديگر از ويژگي هاي مهم اين پروژه اجراي فيبرنوري دريايي با اتكا با دانش و توان شركت هاي داخلي بود و توانستيم پكيج كامل طراحي و اجراي مسيرهاي دريايي را توسط شركت هاي داخلي اجرا كنيم. مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در خاتمه گفت: ما اينجا متوقف نخواهيم شد و در نظر داريم با اين دانشي كه ايجاد شده و با اين حركت و همدلي، ارتباطات جزاير را بيش از پيش پايدار كنيم و مهمتر از آن با همكاري كه با شركت صنايع قطعات الكترونيكي آغاز شده به دنبال ايجاد بازارهاي منطقه اي و صادرات خدمات در حوزه ايجاد مسيرهاي فيبرنوري دريايي هستيم.