نقشه راه IBM براي توليد رايانه هاي كوانتومي

نقشه راه IBM براي توليد رايانه هاي كوانتومي به گزارش فارس به نقل از زد دي نت، آي بي ام از جمله شركت هايي است كه براي توليد رايانه هاي كوانتومي برنامه هاي مفصلي دارد و براي خنك كردن اين رايانه ها نيز فناوري هاي جديدي را ابداع خواهد كرد. آي بي ام تصويري از يك سيستم خنك كننده رايانه هاي كوانتومي را منتشر كرده كه شش فوت طول و 12 فوت ارتفاع دارد و از آن براي خنك كردن يك پردازنده كوانتومي 1121 كيوبيتي استفاده خواهد شد. آي بي ام نام كندور كوانتوم را براي رايانه كوناتومي خود انتخاب كرده است. اين شركت قصد دارد در نهايت يك سيستم كوانتومي يك ميليون كيوبيتي بسازد. تجاري سازي رايانه هاي كوانتومي هدف ديگري است كه شركت آي بي ام تعقيب مي كند. آي بي ام تنها شركتي نيست كه به دنبال توليد رايانه هاي كوانتومي است. هاني ول، گوگل، آي بي ام، سيستم كيو، مايكروسافت، اينتل و آمازون نيز برنامه هايي در اين زمينه دارند.