زنگ دربي كه تصوير مراجعان را در قالب تماس ويدئويي گوشي نشان مي دهد

زنگ دربي كه تصوير مراجعان را در قالب تماس ويدئويي گوشي نشان مي دهد به گزارش فارس به نقل از انگجت، زنگ درب اسنشيال كه توسط شركت آرلو توليد شده، در صورت فشرده شدن توسط افراد يك تماس ويدئويي بر روي گوشي مالك برقرار مي كند تا وي بتواند چهره فرد زنگ زننده را به دقت ببيند و براي باز كردن يا نكردن درب تصميم گيري كند. ويدئوهاي يادشده با زاويه 180 درجه پخش مي شوند. اين زنگ در از قابليت هايي همچون ديد در شب و حالت فراگير اچ دي آر براي افزايش كيفيت ويدئوها برخوردار است و جزئيات تصويري زيادي را به ارمغان مي آورد. همچنين مي توان براي اين زنگ در نقاط تمركز و دقت بيشتري را تعريف كرد تا در صورت تحركات مشكوك در آن نقاط موضوع از طريق گوشي و با برقراري تماس ويدئويي مجدد به اطلاع مالك منزل برسد. سيستم حذف صداهاي محيطي مزاحم اين زنگ به كاربران امكان مي دهد تا به راحتي صداهاي مراجعان را بشنوند و با آنها صحبت كنند. سازگاري با دستيارهاي صوتي هوشمند الكسا و گوگل مزيت ديگر زنگ هاي يادشده است. قيمت اين زنگ در كه اواخر امسال عرضه مي شود، 200 دلار است.