فيسبوك مايل به مقابله با دروغ پراكني نيست

فيسبوك مايل به مقابله با دروغ پراكني نيست به گزارش مهر به نقل از انگجت، سوفي ژنگ متخصص علوم داده كه مدتي قبل از فيس بوك اخراج شد همچنين افشا كرده كه فيس بوك قادر به جلوگيري از انتشار اين نوع اطلاعات دروغ و غلط نيست. زيرا حجم تلاش هايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد بسيار گسترده بوده و ابعاد منحصر به فردي دارد. از سوي ديگر مديران فيس بوك نيز اين مشكل را جدي نگرفته و نسبت به آن بي توجه هستند. در يادداشت ژنگ به نمونه هاي متعددي از سوءاستفاده از فيس بوك توسط دولت هاي خارجي براي دروغ پراكني، گمراه كردن و فريب كاربران اشاره شده است. همچنين بسياري از احزاب سياسي در غرب با ايجاد حساب هاي كاربري جعلي در فيس بوك تلاش مي كنند در مورد رقباي خود دروغ پراكني كنند. در بسياري از موارد حتي در صورت حذف حساب هاي كاربري متقلب به سرعت حساب هاي كاربري جديدي به جاي آنها ايجاد شده و دروغ پراكني بر عليه رقباي سياسي با سرعت و شدت بيشتري از نو آغاز مي شود. اين كار در آمريكا، هندوراس، جمهوري آذربايجان و غيره رايج است. به عنوان مثال در جمهوري آذربايجان حزب حاكم از حساب هاي كاربري جعلي براي آزار و دروغ پراكني بر عليه مخالفان سياسي استفاده كرده و فيس بوك تنها يك سال بعد از شكايت و انتشار اخباري در اين زمينه حاضر شد در مورد موضوع بررسي هايي را انجام دهد. در فوريه سال 2020 و در آستانه برگزاري انتخابات محلي در هند نيز شبكه اي متشكل از هزاران حساب كاربري براي تأثيرگذاري بر انتخابات و دروغ پراكني بر عليه نامزدهاي مختلف فعال شد. فيس بوك همچنين 672 هزار حساب كاربري متقلب را به علت دروغ پراكني در مورد ويروس كرونا حذف كرده، اما اكثر اين حساب ها تخلفات اندكي داشتند و حساب هاي دروغ پراكن اصلي يا حذف نشده اند يا بعد از حذف دوباره با اسامي ديگري مشغول به كار شده اند. بخش عمده اين حساب ها در آمريكا و اسپانيا فعال بوده اند. بر اساس محتواي اين يادداشت، فيس بوك بيش از 10.5 ميليون صفحه طرفداري و اظهارنظر مربوط به آنها را از صفحات شخصيت هاي مشهور سياسي در برزيل و آمريكا در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوره گذشته اين كشورها حذف كرده است. در اين يادداشت تصريح شده فيس بوك براي مقابله با دروغ پراكني هاي مخالفان تداوم رياست جمهوري ايوو مورالس رئيس جمهور چپ گرا و ضدآمريكايي بوليوي هيچ تلاشي نكرده است. اين اقدامات در نهايت منجر به بركناري مورالس و آشوب هاي گسترده در بوليوي شد. ژنگ در يادداشت خود نوشته كه به علت اين اهمال ها و بي توجهي ها تصور مي كند كه دست هايش در خون غوطه ور است. او در انتهاي يادداشت خود نوشته وقتي از مديران ارشد فيس بوك خواست تا اين مشكلات را جدي بگيرند، با اين پاسخ مواجه شد كه تعداد نيروي انساني اين شركت محدود است. پافشاري بر روي اين موضوع منجر به هشدار به وي شد كه اگر بخواهد اين مساله را جدي بگيرد بايد فيس بوك را ترك كند. در نهايت ژنگ اين ماه از فيس بوك اخراج شد و به نشانه اعتراض از دريافت 64 هزار دلار مزاياي پايان خدمت نيز خودداري كرد.