سيستم ابري ارزهاي ديجيتال هدف اكثر حملات سايبري هستند

سيستم ابري ارزهاي ديجيتال هدف اكثر حملات سايبري هستند به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش تحقيقات صورت گرفته بر روي حملات سايبري پس از يك سال نشان مي دهند كه هدف اكثر هكر هاي فضاي مجازي سوءاستفاده از ساختار هاي فضاي ابري و دسترسي به سيستم رمز ارز هاي ديجيتال است. بر اساس اين گزارش، هكر ها ترجيح مي دهند به سيستم استخراج ابري رمز ارز ها دسترسي پيدا كنند تا آن كه با دريافت اطلاعات محرمانه اقدام به باج گيري كنند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شركت امنيتي Aqua Security، كه 16371 پرونده حمله سايبري را مورد بررسي قرار دادند، طي يك سال اخير حملات سايبري به سيستم استخراج ابري رمز ارز هاي ديجيتال تا 250 درصد رشد داشته و عموم هكر ها اين روز ها مشغول به انجام چنين حمله هايي هستند. روش هكرها براي عملي كردن حملات خود هكر ها طي حملات خود بد افزار هايي را وارد سيستم استخراج ابري مي كنند تا از اين طريق مجموعه مورد نظر را تخريب كنند. اين روش نه تنها براي دسترسي به رمز ارز ها صورت مي گيرد بلكه براي ايجاد ساختار جديد DDoS نيز استفاده مي شود. سخنگوي شركت آكوا طي مصاحبه اخير خود گفت: "تحقيقات ما نشان مي دهد كه تهديدات صورت گرفته توسط هكر ها دچار تغييرات ساختاري شده و جرائم اينترنتي بيشتر روي ساختار سرمايه گذاري آنلاين متمركز شده اند." شيوع حملات براي دسترسي به رمز ارز هاي ديجيتال نه تنها آسيب هاي اقتصادي را افزايش داده بلكه قدرت كلاهبرداران اينترنتي در پيچيده كردن مراحل پيگيري افزايش داده است. شركت آكوا اظهار داشت كه بد افزار هاي جديد از پيچيدگي بسيار بيشتري برخوردار هستند. پيچيدگي در بد افزار هاي جديد به هكر ها اين امكان را داده تا زنجيره حملاتي را ايجاد كنند و شركت هاي مختلف را تحت حملات خود قرار دهند. شركت آكوا اظهار داشت بد افزار ها به اندازه اي پيشرفت كردند كه آن ها شاهد تعدادي بد افزار با درگاه هاي تقلبي چند مرحله اي بوده اند. علت تمامي اين پيشرفت ها تمركز هكر ها براي دسترسي به رمز ارز هاي ديجيتال و درآمدزايي است.