مدير كل دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي سازمان امور مالياتي: 31 شهريورماه، آخرين مهلت ارايه اظهارنامه اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري

مدير كل دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، گفت: 31 شهريورماه ، آخرين مهلت ارايه الكترونيكي اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1398 اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري است. به گزارش اقتصادطلايي به نقل از رسانه مالياتي ايران، غلامرضا قبله اي با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: اشخاص حقوقي و صاحبان (...) مدير كل دفتر روابط عمومي و فرهنگ سازي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور، گفت: 31 شهريورماه ، آخرين مهلت ارايه الكترونيكي اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1398 اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري است. به گزارش اقتصادطلايي به نقل از رسانه مالياتي ايران، غلامرضا قبله اي با بيان اين مطلب خاطرنشان كرد: اشخاص حقوقي و صاحبان املاك اجاري در صورت ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني، از معافيت پايه مالياتي و ساير تسهيلات و مشوق هاي مالياتي بهره مند خواهند شد. وي همچنين اظهار داشت: فعالان اقتصادي در صورت عدم ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني، مشمول جرايم غيرقابل بخشش خواهند شد.