آلاينده هاي محيط داخلي مي توانند خطرناك تر از آلاينده هاي خارجي باشند

آلاينده‌هاي محيط داخلي مي‌توانند خطرناك‌تر از آلاينده‌هاي خارجي باشند

به‌گفته‌ي پژوهشگران، انسان در فضاي داخلي بيشتر درمعرض آلودگي قرار دارد؛ بااين‌حال، مؤثرترين روش براي كاهش آلاينده‌هاي داخلي چيست؟