ايران در اجراي فيبر نوري دريايي به خودكفايي رسيد/ 120 سايت جديد نسل سوم و چهارم در هرمزگان ايجاد مي شود/ تا پايان هفته پوشش ارتباطات قشم 100 درصدي مي شود

ايران در اجراي فيبر نوري دريايي به خودكفايي رسيد/ 120 سايت جديد نسل سوم و چهارم در هرمزگان ايجاد مي شود/ تا پايان هفته پوشش ارتباطات قشم 100 درصدي مي شود به گزارش سيتنا، محمد جواد آذري جهرمي در آيين افتتاح پروژه رينگ فيبر نوري جزاير قشم، كيش و خارك با بيان اينكه شرايط كرونا مقداري ارزش و اهميت فضاي مجازي و زيرساخت هاي ارتباطي را در دنيا و كشور ما روشن كرد گفت: حدود دو سال پيش بود كه براي دو سه روز فيبر نوري مسير كيش قطع شد و اين قطعي باعث شد زندگي در كيش مختل شود. در قشم هم چند بار اين اتفاق افتاد. وي افزود: يكي از برنامه هاي جدي ما پايداري ارتباطات است و به خواست مردم جزاير كيش و قشم اين پروژه ها را كليد زديم. آذري جهرمي ادامه داد: امروز شبكه فيبر نوري در كيش قشم و خارك پايدار شده است. ظرفيت راديويي تا تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي هم افزايش پيدا كرده است. اين پروژه بايد ادامه پيدا كند تا اين جزاير هم به شبكه فيبرنوري كشور متصل شوند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح كرد: اين اتفاف باعث مي شود در نظام تحصيل و سلامت مردم جزاير خليج فارس ارتباطات پايدارتري را داشته باشد. وي با تاكيد بر اينكه اين پروژه يك ظاهري داشته و آن اجراي 80 كيلومتر فيبرنوري با يك سرمايه گذاري 376 ميليارد ريالي بوده است گفت: اما باطن اين پروژه خودكفايي بود. ما پيش از اين در زمينه اجراي فيبر نوري مسيرهاي دريايي از توانمندي داخلي برخوردار نبوديم. وزير ارتباطات افزود: ما از آقاي امير حاتمي وزير دفاع درخواست كرديم تا ظرفيت نيروهاي مسلح را فعال كند براي اينكه در اين عرصه به توانمندي هاي كشور اضافه شود. آذري جهرمي ادامه داد: انصافا كار بزرگي انجام شد و اين پروژه به دستاوردهاي خودكفايي ما افزود، علاوه بر آن كه براي اجرا با يك سوم نمونه خارجي هزينه شد كه جا دارد هم از شركت صاايران و هم شركت ارتباطات زيرساخت بابت زحماتي كه كشيدند تشكر كنم. وي در ادامه با اشاره به برنامه هاي وزارت ارتباطات براي توسعه ارتباطات در استان هرمزگان گفت: در سال 96 از مجموع مردم استان كه به خدمات ارتباطات يعني فقط تلفن و پيامك دسترسي داشتند حدود 80 درصد بود و 20 درصد مردم استان به تلفن هم دسترسي نداشتند. امروز اين عدد به 98.6 رسيده است. وي افزود: در حوزه دسترسي به خدمات پهن باند در مناطق روستايي 28 درصد مردم دسترسي داشتند و امروز اين عدد به 72 درصد رسيده است. بنابراين يك جهش بسيار بزرگي در استان براي توسعه ارتباطات رخ داده است. آذري جهرمي با بيان اينكه البته هنوز در برخي از مناطقي عقب ماندگي هايي وجود دارد گفت: در بررسي هاي كارشناسي كه قبل از سفر انجام شده بود و با توجه به لزوم برقراري عدالت آموزشي در شرايط فعلي و با توجه به اينكه زيرساخت هاي ارتباطي لازمه عدالت آموزشي است، مصوب شد تا پايان سال 120 سايت نسل سوم و چهارم در اين استان احداث شود. وي افزود: همچنين 220 كيلومتر  فيبر نوري جديد در اين استان اجرا مي شود. 80 كيلومتر در منطقه عمومي حاجي آباد و 140 كيلومتر در منطقه عمومي بشاگرد. اين پروژهاي جديد فيبر نوري زيرساخت احداث آن 120 سايت جديد خواهند بود. وزير ارتباطات ادامه داد: اين پروژه ها در مجموعه 106 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه ما آن را تامين مي كنيم و از همين فردا عمليات آن اجرايي مي شود و نخستين پروژه هم راه اندازي سايت هاي سه منطقه باقي مانده در قشم براي تكميل پوشش نسل سوم و چهارم است تا پوشش ارتباطات قشم هم 100 درصدي شود.